»Komentáře«

Modlitba za nového papeže

Komentáře | 14. 3. 2013

Ve středu 13. 3. 2013 v 19.07 oznámil bílý kouř z komína Sixtinské kaple, že byl zvolen nový papež Církve svaté. Mnozí, aniž by věděli, kdo jím je, propukli v okamžitý jásot a nadšení. Jiní s napětím vyčkávali, zdali ten, kdo se měl za několik desítek minut objevit v lodžii baziliky sv. Petra, povede Církev [...]

Biskup A. Schneider: Pět liturgických ran mystického těla Kristova

Články, Komentáře | 21. 8. 2012

Světící biskup arcidiecéze Astana (Kazachstán), Msgr. Athanasius Schneider, 15. ledna 2012 přednesl příspěvek Nová evangelizace a svatá liturgie: Abychom správně hovořili o nové evangelizaci, je nezbytné, abychom se nejdřív podívali na toho, kdo byl prvním a nejvlastnějším evangelizátorem, a tím byl náš Pán...

Prof. Ján Duda: Je třeba skoncovat se zakazováním starších liturgických forem

Komentáře | 22. 7. 2010

Ústřední část komentáře významného slovenského teologa a právníka k motu proprio Summorum pontificum.