Změna času nedělních mší sv. v Litoměřicích

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích.

Počínaje první listopadovou nedělí se mění čas pravidelné nedělní mše sv. v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích. Mše svatá bude začínat v 11:00 namísto 16:00, jak tomu bylo doposud.