Ukončení pravidelných nedělních bohoslužeb v Litoměřicích

V neděli 28. dubna 2013 se bude v Litoměřicích v kostele sv. Jakuba od 11:00 konat poslední mše svatá a rozloučení s R. P. Radimem Valíkem, který k 1. květnu 2013 odchází z Litoměřické diecéze. Tím se také ruší mše svaté od 11:00.

R. P. Radim Valík - pouť na Svatou Horu, 2010.

V neděli 28. dubna 2013 se bude v Litoměřicích v kostele sv. Jakuba od 11:00 konat poslední mše svatá a rozloučení s R. P. Radimem Valíkem, který k 1. květnu 2013 odchází z Litoměřické diecéze. Tím se také ruší tradiční mše svaté od 11:00.

Od neděle 5. května 2013 bude v Litoměřicích u sv. Jakuba tradiční mše svatá sloužena pouze nepravidelně dle ohlášení.

Odchodem R. P. Radima Valíka taktéž končí pravidelné tradiční mše sv. v Počaplech u Terezína, kde dosud působil jako farář.