Změna času nedělní mše sv. v dominikánském ritu v Praze

Oltářní obraz Panny Marie Růžencové v kostele sv. Jiljí.

Počínaje 1. nedělí adventní (2. prosince) budou pravidelné nedělní mše sv. v dominikánském ritu v kostele sv. Jiljí již od 8:00 namísto dosavadních 8:15.

Další pravidelná mše sv. v dominikánském ritu se koná každou středu, taktéž v 8:00.