Ukončení projektu Kochem a vyhlášení cen

Jak si čtenáři stránek již jistě povšimli, cíl projektu Kochem, který jsme vyhlásili v říjnu 2012, byl již naplněn. V současné době balíme a zasíláme objednané výtisky Výkladu nejdražší oběti Mše sv. a nástěnného kalendáře na rok 2014 těm z vás, kteří si je objednali.

Vyhlášení cen

Do projektu se aktivně zapojilo celkem 8 čtenářů stránek Krása liturgie, někteří i s rodinnými příslušníky. Všem patří veliký dík a každý z nich má svou zásluhu na tom, že výjimečné dílo ctih. Martina z Kochemu je českým čtenářům opět snadno přístupné.

Z účastníků, kteří splnili podmínky k účasti v losování, byla náhodně vybrána paní Marie Rumlová z Čáslavi, které tak zasíláme jeden výtisk Výkladu zdarma. Největším příspěvkem k zpracování pak přispěl dp. Vojtěch Daněk z Jalubí, kterému jako cenu udělujeme kalendář Krásy liturgie na rok 2014.