Tradiční mše sv. v Praze každý pátek

Počínaje 3. říjnem 2014 bude v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově sloužena tradiční mše sv. každý pátek od 17h.

První pátky v měsíci zůstává mše sv. zpívaná a po ní výstav nejsvětější Svátosti oltářní a pobožnost k nejsv. Srdci Páně.

Rozpis dalších pravidelných mší sv. v tomtéž kostele naleznete zde.

[mappress]