Roráty v Zálesní Lhotě a pravidelné mše sv. v Mukařově

V sobotu 7. prosince 2013 v 6.30 bude v kostele sv. Jana Nepomuckého sloužena tradiční mše sv. se zpěvem rorátů. Roráty se kvůli špatnému počasí v uvedeném termínu nekonají.

Připomínáme pravidelné mše sv. každou 2. neděli v měsíci od 16.30 hodin v Zálesní Lhotě (nejbližší 8. prosince na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie) a každé pondělí od 17 hodin (v letním čase od 18 hodin) v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově u Jaroměře.

 

V kapli charitního domu v Mukařově u Říčan jsou od listopadu 2013 slouženy tradiční mše sv. každou 1. a 4. neděli v měsíci od 8.30 hodin.

[mappress]