Kalendář na rok 2014 a Výklad Mše svaté jdou do tisku

Dovolujeme si čtenáře informovat o dvou publikacích, které v nejbližších týdnech vydáme a jsou ideálním vánočním dárkem. Jakmile budou připraveny k rozesílání, budeme vás informovat o možnosti jejich objednání.

Dovolujeme si čtenáře informovat o dvou publikacích, které v nejbližších týdnech vydáme a jsou ideálním vánočním dárkem.  Jakmile budou připraveny k rozesílání, budeme vás informovat o možnosti jejich objednání.

Kalendář

Jelikož se náš kalendář na rok 2013 setkal s velice příznivým ohlasem, připravila Krása liturgie i letos vydání nástěnného rodinného kalendáře na příští rok. Bude obsahovat svátky dle římského misálu z r. 1962 obohaceného i o naše místní.

Titulní strana kalendáře

Ke každému měsíci navíc bude stejně jako u předchozího kalendáře přiřazen i poučný či inspirativní text s katolickou tematikou a s obrázky. V kalendáři budou odlišeny postní dny, zasvěcené a doporučené svátky, dny pracovního klidu v České republice, změny času atd.

Letošní vydání je specifické zaměřením na Syllabus obsahující hlavní bludy moderní doby, od jehož vydání bl. Piem IX. v roce 2014 uplyne 150 let. Obsahuje mimo jiné fotografie z vyšebrodského kláštera, kde se slouží výhradně tradiční liturgie.

Pomoc při vydání

Stejně jako loni i letos s vděčností uvítáme podporu sponzorů. Chcete-li vydání kalendáře podpořit svým darem, napište nám prosím na e-mail, nebo dar pošlete přímo na náš účet 256077140/0300 s variabilním symbolem 2014.

Co bude kalendář obsahovat

–  Liturgickou událost, která připadá na daný den dle misálu 1962, zohledněny budou také místní svátky našich církevních provincií;

– třídu svátku a barvu mešních rouch;

– vyznačení příp. svátostin, které se ke dni dle římského rituálu tradičně pojí (např. žehnání pokrmů na Velikonoce, žehnání vína na sv. Jana atd.).

Odlišeny budou neděle, zasvěcené svátky a svátky doporučené. Postní dny budou vyznačeny dle tradiční předkoncilní praxe v našich zemích. Symbol ryby bude značit půst od masa, symbol prázdného talířku pak půst újmy.

Odlišeny budou také dny pracovního klidu v České republice spolu s pojmenováním civilního svátku.

U každé strany kalendária bude druhá, barevná strana s obrázky, modlitbami, texty apod. vztahující se k danému měsíci či nějakému svátku, který se v daný měsíc slaví.

Ukázka

Níže vidíte podobu kalendáře na březen 2014 (horší rozlišení je dáno pouze tímto obrázkem).

Takto bude vypadat kalendář pověšený na stěně

Výklad nejdražší oběti Mše svaté od ctih. Martina z Kochemu

Do tisku jde rovněž Výklad Mše sv. od ctih. Martina z Kochemu. Publikace je přepisem vydání z roku 1931 pořízeným s pomocí čtenářů těchto stránek a bude možno ji objednat společně s kalendářem za zvýhodněnou cenu. Text knihy bude rovněž ke stažení na našich stránkách.

Kniha má přes 350 černobílých stran a barevnou obálku.

Chcete-li vydání Výkladu Mše sv. podpořit svým darem, napište nám prosím na e-mail, nebo dar pošlete přímo na náš účet 256077140/0300 s variabilním symbolem 1712.

Titulní strana připravované knihy