»Hudba«

Liturgické mešní zpěvy po čteních

December 31, 2012

Příspěvek od prof. Kindlera, v kterém objasňuje stavbu, historický vývoj a především význam zpěvů mezi čteními ve mši svaté.

Hudební formy mešních proprií 3 – responsoriální zpěv

July 5, 2012

Zakončení trojdílného příspěvku k hudební stránce mešních proprií.

Hudební formy mešních proprií 2 – antifonální zpěv

June 13, 2012

Druhý díl příspěvku prof. Kindlera k hudebním formám mešních proprií.

Hudební formy mešních proprií 1 – úvod

June 4, 2012

První ze třídílného pojednání prof. Kindlera o mešních propriích a jejich hudebních provedeních. Druhý díl bude zaměřen na introit a communio.

Tradiční mše svatá – výtvor pro barokní dobu? (3)

August 30, 2011

Třetí, poslední část příspěvku od prof. Kindlera se zabývá vztahem umění a tradiční mše svaté. Zvláštní pozornost autor věnuje umění hudebnímu.

Tradiční mše svatá – výtvor pro barokní dobu? (1)

August 3, 2011

Příspěvek se vyrovnává s dnes poměrně rozšířeným předsudkem o tradiční mši svaté, podle kterého byla vytvořena pro tzv. "barokní dobu", "barokní kostely" a "barokního věřícího" a dnešnímu člověku tak již nemá, co říci. Níže se dočtete, jak je to doopravdy, a zjistíte, že tradiční mše svatá, jak ji známe i dnes, existovala o stovky let dříve, než baroko vůbec přišlo na svět. Opakované "barokní klišé" je tak jednoduše mylné.

P. Marian Schaller o výsadním prvenství gregoriánského chorálu

September 20, 2010

P. Marian Schaller OSB stručně vysvětluje důvody toho, proč je gregoriánský zpěv vlastním zpěvem římské liturgie, a patří mu tak v ní čelné místo, což znovu výslovně potvrdil i II. vatikánský koncil (SC 116).