»Otázky a odpovědi«

Poučení o generální zpovědi (6) – zrcadlo zpovědní k zpytování svědomí

September 16, 2021

Zpovědní zrcadlo k zpytování svědomí naleznete na www.zpovednizrcadlo.cz V nakladatelství Christianitas se připravuje i knižní podoba Poučení o generální zpovědi včetně zpovědního zrcadla.

Poučení o generální zpovědi (5)

July 10, 2020

Tato část Poučení pojednává o tom, jak prakticky postupovat při přípravě a vlastním vykonání generální zpovědi.

Poučení o generální zpovědi (4)

June 30, 2020

Čtvrtá, předposlední výkladová část Poučení o generální zpovědi. Po ní následuje již jen návod, jak generální zpověď co nejlépe vykonat, a podrobné zpovědní zrcadlo.

Poučení o generální zpovědi (3)

June 23, 2020

Třetí část vynikající a dnes již těžko dostupné brožurky Poučení o generální zpovědi z pera Karla Fr. Průchy, rektora pražského arcibiskupského semináře v Praze.

Poučení o generální zpovědi (2)

June 15, 2020

Druhá část vynikající a dnes již těžko dostupné brožurky Poučení o generální zpovědi z pera Karla Fr. Průchy, rektora pražského arcibiskupského semináře v Praze.

Poučení o generální zpovědi (1)

June 10, 2020

Přinášíme první část (další budou následovat) vynikající a dnes již těžko dostupné brožurky Poučení o generální zpovědi z pera Karla Fr. Průchy, rektora pražského arcibiskupského semináře v Praze. Předlohou nám bylo třetí vydání z r. 1858. V roce 1890 vyšla brožurka znovu, a sice v novém, 5. vydání upraveném Antonínem Skočdopolem. Úryvek jsme jazykově upravili, aby byl přístupnější dnešnímu čtenáři.

Kalendář a klasifikace svátků podle misálu 1962 a hledání v “Schallerovi”

August 30, 2012

Do redakce přišel dotaz ohledně tradičního kalendáře a orientace v misálku. Tento příspěvek by měl být stručným shrnutím základních informací ohledně liturgického kalendáře, které by mohly být užitečné věřícím laikům.

Svatební obřady v tradičním římském ritu

October 24, 2011

Po článku popisujícím křestní obřady podle tradičního katolického způsobu se zaměříme na obřady při udílení svátosti manželství. Připomeňme, že podobně jako u křtu smějí věřící, kteří chtějí uzavřít svátostné manželství, žádat kněze po užití staršího rituálu.

Katechismové otázky o oběti mše svaté

May 20, 2011

Není nad stručné, jasné a výstižné shrnutí pravd katolické víry, jak je podávají tradiční katechismy.

Křestní obřady v tradičním římském ritu

March 23, 2011

Dle motu proprio Summorum pontificum (čl. 9) mají věřící právo žádat kněze, aby pro vykonání křtu užil tradičního obřadu. Znalost tradičního křtu je však dnes velmi malá, a tak katoličtí rodiče velmi často tuto možnost nevyužívají nebo o ní ani nevědí. Obřady tradičního křtu jsou však velmi hluboké a krásné, stojí tak určitě za to se s nimi seznámit.