»Aktuality«

Český nástěnný kalendář na r. 2013 s tradičním liturgickým rokem

November 5, 2012

Krása liturgie připravuje vydání nástěnného rodinného kalendáře na r. 2013, který bude obsahovat svátky dle římského misálu z r. 1962 obohaceného i o naše místní. Ke každému měsíci navíc bude přiřazen i poučný či inspirativní text s katolickou tematikou a s obrázky. V kalendáři budou odlišeny postní dny, zasvěcené a doporučené svátky, dny pracovního klidu […]

Obnovení pravidelných mší sv. v klasickém římském ritu v Praze

September 24, 2012

Smíchovský farář ThMgr. Jerzy Gapski společně s rektorem kostela sv. Gabriela doc. Stanislavem Přibylem reagovali vstřícně na žádost věřících o konání tradičních mších sv. v některém z kostelů smíchovské farnosti. V této záležitosti byla ustanovena vzájemná dohoda, kterou si můžete přečíst na konci tohoto příspěvku.

Nedělní mše sv. v Litoměřicích výjimečně od 16 hodin

May 3, 2012

V neděli 6. května 2012 se pravidelná mše sv. v kostele sv. Jakuba na Dominikánském náměstí v Litoměřicích bude výjimečně konat od 16 hodin. [mappress]

Svaté triduum podle misálu z r. 1962

February 29, 2012

Přinášíme poněkud různorodou směsici informací, aktualit, dobrých, ale i špatných zpráv a jeden apel na pražské věřící.

Tradiční mše sv. na 1. pátek v Praze zrušena

November 30, 2011

V pátek 2. prosince 2011 se nebude konat již obvyklá mše sv. na první pátek v měsíci v kostele sv. Kateřiny. Další osud pátečních bohoslužeb je z personálních důvodů nejistý. Nedělní mše sv. od 18:00 v tomtéž kostele pokračují i nadále. V neděli 4. prosince 2011 bude Missa cantata s incensem, před ní Asperges.

Změna času nedělních mší sv. v Litoměřicích

November 1, 2011

Počínaje první listopadovou nedělí se mění čas pravidelné nedělní mše sv. v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích. Mše svatá bude začínat v 11:00 namísto 16:00, jak tomu bylo doposud.

Tradiční mše svatá opět pravidelně v Praze – Uhříněvsi

October 18, 2011

V kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi se bude konat tradiční mše sv. vždy každou sudou sobotu v měsíci od 18 hodin, poprvé tuto sobotu 22. října. Sloužit bude sloužit P. Antonín Ježek. Tímto krokem jsou zatím alespoň částečně obnoveny sobotní bohoslužby v tradičním římském ritu v daném kostele, které se zde konaly za […]

Bohoslužby v kostele sv. Kateřiny i o prázdninách a na 1. pátky

June 26, 2011

V Praze dochází k určitým změnám v pořadu tradičních bohoslužeb. Více v článku.

Fotografie z pontifikální mše sv. kardinála Burke

January 29, 2011

Vzhledem k tomu, že kardinál Raymond Leo Burke není našim drahým čtenářům neznámý a řada z vás si ho velmi oblíbila, jistě vám udělají radost fotografie z pontifikální mše sv. v tradičním římském ritu, kterou Jeho Eminence sloužila 26. prosince 2010 v domě Františkánů Neposkvrněné v Římě.

Pět dobrých zpráv ze zahraničí

January 25, 2011

1. Pravidelná tradiční mše svatá v Záhřebu 2. Tradiční mše svatá po dlouhé době sloužená ve Španělsku biskupem 3. Pozitivní vývoj na Filipínách 4. Nově jmenovaný kardinál Walter Brandmueller sloužil pontifikální tradiční mši svatou 5. Novokněz P. Tomasz Jochemczyk (*1976) sloužil v tradičním římském ritu svou primiční mši sv.