»Uskutečněné akce (archiv)«

Svaté třídenní v klasickém ritu v ČR

March 21, 2013

Opět přinášíme souhrnný seznam míst, kde budou v tradičním římském ritu slouženy obřady Svatého třídenní. Hlavní změnou oproti předchozím letům je především možnost účasti na tradičních obřadech v Praze.

Tradiční mše sv. 23. března v Praze

March 16, 2013

V sobotu 23. března se v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (U Pražského Jezulátka) od 12:00 uskuteční zpívaná mše sv. v klasickém římském ritu. Dopravní spojení: Přímo před kostelem je tramvajová zastávka Hellichova (linky 12, 20, 22) ve směru z Malostranského náměstí. V opačném směru je třeba ze zastávky Hellichova pokračovat ještě […]

Mše sv. v Praze na sv. Josefa

March 16, 2013

V úterý 19. března na svátek sv. Josefa se v kostele sv. Jiljí (viz mapka) od 8:00 bude konat mše sv. v tradičním dominikánském ritu. Slouží P. Cyprián Suchánek OP. Texty ke mši sv. ve formátu pdf naleznete zde. DŮLEŽITÁ INFORMACE: Mše sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se 19. března konat […]

Mše sv. v Zálesní Lhotě u Jilemnice

February 4, 2013

V neděli 10. února 2013 (Neděle druhá po Devítníku) bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě od 16.30 sloužena tradiční mše svatá. [mappress]

Mše sv. a novokněžské požehnání na Hromnice v Praze

January 31, 2013

V sobotu 2. února 2013 (1. sobota v měsíci) na svátek Očišťování bl. Panny Marie se v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze v pravidelném čase 9:00 uskuteční svěcení svící (hromniček) s průvodem a následnou mší svatou. Sloužit bude vp. Josef Peňáz, po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. [mappress]

Mše sv. a přednáška v Praze u sv. Gabriela

December 31, 2012

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově se o 1. týdnu r. 2013 uskuteční následující: – pátek 4. ledna od 17h: pravidelná zpívaná votivní mše sv. k Nejsv. Srdci Ježíšovu, po ní výstav a pobožnost; – sobota 5. ledna od 9h: pravidelná čtená votivní mše sv. k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, […]

Vánoční bohoslužby v Praze

December 25, 2012

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se nebudou konat tradiční mše sv. ani 25. prosince, ani 1. ledna. Pouze nedělní mše sv. 30. 12. zůstává beze změny v 17:00. V kostele sv. Jiljí budou mše sv. v dominikánském ritu v tyto dny: – 26. prosince (sv. Štěpána); – 27. prosince (sv. Jana), […]

Slavná pontifikální mše svatá ve vyšebrodském klášteře

November 29, 2012

V sobotu 15. prosince 2012, u příležitosti dokončení generální rekonstrukce a znovuotevření klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě, v něm bude sloužena slavná pontifikální mše svatá v klasickém římském ritu. Hlavním celebrantem bude Dom Josef Vollberg, opat mariawaldského opatství cisterciáků přísné observance, které se k tradičnímu ritu Mše svaté zcela navrátilo v roce 2008 […]

Asistovaná mše svatá v Dobřanech u Plzně a přednáška

November 25, 2012

V úterý 27. listopadu 2012 se bude od 17h v kostele sv. Víta v Dobřanech u Plzně (viz mapku níže) konat votivní asistovaná mše svatá ke cti svatého Josefa. Celebrantem bude dobřanský rodák R. D. Petr Řezáč. Od 18h se poté v Městském kulturním centru, které se nachází vedle kostela, uskuteční první přednáška z cyklu […]

Asistovaná mše sv. v Praze na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie

November 19, 2012

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově (viz mapku níže) se v sobotu 8. prosince na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie od 17:00 uskuteční slavná asistovaná mše sv. Hudební součást liturgie zajišťuje soubor Collegium Marianum. Připomínáme, že svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie je u nás svátkem doporučeným, v universální Církvi svátkem zasvěceným. Latinsko-české […]