»Uskutečněné akce (archiv)«

Pozvánka na časné sliby fr. Bernarda S. O. Cist.

August 5, 2013

Srdečně Vás zvu ve čtvrtek 15. srpna 2013 na obřady mých časných slibů a tonzury ve svatém cisterciáckém řádu Naší Paní Vyšebrodské. Obřady se konají v kapitulní síni našeho kláštera ve Vyšším Brodě (Alto Vadum) v půl deváté dopoledne. V 10 hodin jste zváni na poutní mši svatou ze slavnosti Panny Marie Nanebevzaté, patronky cisterciáckého […]

Pouť ke sv. Markétě v Praze – Královicích

July 9, 2013

V pátek 19. července bude od 17h v kostele sv. Markéty v Praze – Královicích sloužena zpívaná poutní mše svatá. Celebrantem bude J. M. Jan Gerndt. Dopravní spojení: autobusové linky 266 a 366 (ze zastávky Depo Hostivař), případně další linky ze zastávky Háje s přestupem  v Uhříněvsi. [mappress]  

Asistované requiem za bývalého vejprtského faráře

July 9, 2013

Dne 20. července 2013 bude od 14:00 ve farním kostele Všech svatých ve Vejprtech slouženo asistované requiem za dp. Miroslava Cóna při příležitosti 20. výročí jeho úmrtí. Miroslav Cón působil ve Vejprtech od roku 1955 až do své smrti. [mappress]

Tradiční mše sv. v Praze každý všední den ráno

July 8, 2013

Do soboty 14. září 2013 včetně bude v kostele sv. Markéty u Břevnovského kláštera v Praze sloužit R. P. Radim Valík OSB tradiční mši sv. zhruba od 7:30 každý všední den a sobotu s výjimkou 18., 19. a 20. července. [mappress]

Mše sv. ve Vyšším Brodě, Josefově, Zálesní Lhotě, Semilech a na poutním místě Tábor

July 4, 2013

Vyšší Brod 5.7.2013 (svátek sv. Cyrila a Metoděje) od 10 hodin bude v klášterním kostele sloužena mše svatá s hudebním doprovodem PICCOLO CORO & PICCOLA ORCHESTRA. Ve středu 10. července 2013 v 18 hodin – Zpívané latinské nešpory a po nich Eucharistická adorace Ve čtvrtek 11.července 2013: 4.15  – Recitované latinské Vigilie 6.15 –  Laudy (Ranní chvály) 7.00 […]

Mše svaté na sv. Cyrila a Metoděje

July 4, 2013

V pátek 5. července na svátek sv. Cyrila a Metoděje budou slouženy mše sv. v tradičním římském ritu – v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově od 17:00 jako každý 1. pátek v měsíci, po mši sv. výstav a pobožnost k nejsv. Srdci Páně (slouží Radim Valík OSB); – v kostele […]

Pouť k sv. Antonínu z Padovy ve Velešicích

June 13, 2013

V sobotu 15. června 2013 se ve Velešicích (viz mapu) koná pouť v kapli sv. Antonína z Padovy. V 17:00 bude poutní mše svatá v tradičním ritu, po ní budou následovat litanie ke všem svatým a přítomným bude požehnáno ostatky svatého Antonína z Padovy, které následně bude možné také uctít. [mappress]

Výroční slavnost zázračného uzdravení v Kovářské (okres Chomutov)

June 5, 2013

Dne 7. června 1871 byla zázračně uzdravena ze slepoty paní Josefa Päckert z Kovářské. Na místě zázračného uzdravení stával již dříve starý, dřevěný kříž, ke kterému se lidé často chodili modlit a prosili o pomoc v obtížných situacích. Paní Päckert zde byla uzdravena poté, co na toto místo častěji přicházela k modlitbám. V roce 1872 […]

Vyšebrodská pouť k Panně Marii, Matce milosti

June 4, 2013

V sobotu 8. června 2013 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách již podruhé uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti. Poutníky srdečně zvou R. D. Zdeněk Prokeš, administrátor farnosti Vyšší Brod a správce poutního místa, a spoluorganizátoři Ignác Pospíšil a Lukáš Krutský. Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního […]

Mše sv. na slavnost Božího Těla v Praze

May 28, 2013

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově  (viz mapu níže) se ve čtvrtek 30. května na slavnost Božího Těla uskuteční od 17:00 mše sv. v klasickém římském ritu. Sloužit bude vp. Antonín Ježek. Latinsko-české liturgické texty naleznete zde. [mappress]