»Uskutečněné akce (archiv)«

Vánoční bohoslužby ve vyšebrodském klášteře

December 23, 2013

24. 12. Štědrý den – půlnoční v 24:00 (asistovaná mše svatá) 25. 12. Narození Páně v 10:00 26. 12. sv. Štěpána v 10:00 1. 1. 2014 Obřezání Páně v 10:00 (asistovaná mše svatá) 6. 1. Zjevení Páně v 10:00 Tyto mše svaté budou slouženy v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v tradičním římském ritu.

Roráty ve Velkých Popovicích a Zálesní Lhotě

December 19, 2013

V sobotu 21. prosince 2013 bude od 7 hodin v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích sloužena tradiční mše sv. ke cti Panny Marie se zpěvem rorátů. Modlitba svatého růžence začíná v 6.30. Aktualizace: V Zálesní Lhotě u Jilemnice budou roráty v také v sobotu 21. prosince, a sice od 6.30 hodin. Všichni jsou […]

Advent ve vyšebrodském klášteře

November 30, 2013

Do adventní doby vstoupíme slavením zpívaných  latinských nešpor v sobotu 30. listopadu 2013 v 17.30 v Zimní kapli kláštera. Potom bude následovat žehnání adventních věnců. Po celý Advent budou slouženy ve všední dny v 6.45 hod. zpívané Rorátní mše svaté ke cti Panny Marie v Zimní kapli. V neděli a o zasvěcených svátcích v klášterním […]

Mše svaté v Praze 1. a 2. listopadu

October 30, 2013

Kromě pravidelných mší sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se uskuteční ještě mimořádné mše sv. v dominikánském ritu sloužené v kostele sv. Jiljí na Starém Městě.

Mše sv. v Praze v pátek 25. října

October 23, 2013

V pátek 25. října se od 16h uskuteční mimořádně tradiční mše sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově. [mappress]

Mše sv. v neděli 6. října v Praze odpadá

October 3, 2013

V neděli 6. října se v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově výjimečně nebude konat pravidelná mše sv. od 17h. Ostatní program bohoslužeb zůstává beze změny. Budou tedy slouženy mše svaté: na 1. pátek v měsíci (4. října) od 17h, na 1. sobotu v měsíci (5. října) od 9h, v neděli […]

Růžencová slavnost v Plzni s asistovanou mší svatou

October 3, 2013

V neděli 6. října 2013 se v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni (viz mapku níže) od 14:30 uskuteční poutní asistovaná mše svatá. Latinsko-české liturgické texty naleznete zde. [mappress]

Mše svatá v Praze na Povýšení sv. Kříže

September 9, 2013

V sobotu 14. září na svátek Povýšení sv. Kříže se v kostele Zvěstování Panny Marie v Praze na Smíchově (viz mapku níže) uskuteční od 10h zpívaná mše svatá. Latinsko-české liturgické texty mše jsou zde. Sloužit bude dp. Radim Valík OSB. [mappress]

Asistovaná mše sv. v Litoměřicích

August 31, 2013

Ve čtvrtek 5. září se od 18h uskuteční v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích asistovaná mše svatá. Mše sv. bude ze svátku sv. Viktorina, spolupatrona litoměřické diecéze, a bude sloužena u bočního oltáře, kde se přechovávají jeho ostatky. [mappress]  

Asistovaná mše sv. v Praze na Nanebevzetí Panny Marie

August 9, 2013

Ve čtvrtek 15. srpna 2013 na svátek Nanebevzetí Panny Marie se v kostele Zvěstování Panny Marie na Smíchově (viz mapu níže) od 17h uskuteční slavná asistovaná mše svatá. Celebrantem bude Mons. Marcel Šmejkal. Svátek Nanebevzetí Panny Marie je v universální Církvi svátkem zasvěceným, v našich zemích doporučeným. Latinsko-české liturgické texty naleznete zde. Připomínáme, že staré […]