»Uskutečněné akce (archiv)«

Změna v Josefově v měsíci květnu

May 4, 2014

V Josefově se v květnu, měsíci Panny Marie, mění časy pondělních tradičních bohoslužeb takto: 16.45 mše sv. 17: 30 sv. růženec 18: 00 májová pobožnost    

Mimořádná příležitost účasti na tradiční mši sv.

April 30, 2014

Začátkem května navštíví Čechy skupina francouzských poutníků vedených P. Cyrillem Debrisem, postulátorem procesu blahořečení Boží služebnice Zity, poslední české královny. Při této příležitosti bude denně sloužit mši sv. v tradičním římském ritu: 1. 5. v 16.00 u Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) na Malé Straně 2. 5. v 17.45 na Svaté Hoře u Příbrami 3. […]

Poutní asistovaná mše sv. v Praze na Zvěstování Panny Marie

March 19, 2014

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově se bude v úterý 25. března konat slavná poutní asistovaná mše sv. od 17:00. Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde. [mappress]

Mše svaté v Praze na sv. Josefa

March 13, 2014

Ve středu 19. března na svátek sv. Josefa se uskuteční tradiční mše sv. v Praze od 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus), od 17:00 v kostele Zvěstování Panny Marie na Smíchově. Latinsko-české liturgické texty naleznete zde. Svátek sv. Josefa patří obecně mezi svátky zasvěcené, v České republice mezi svátky doporučené. [mappress]  

Změny mší sv. v Zálesní Lhotě a Josefově

March 7, 2014

V neděli 9. 3. 2014 odpadá mše sv. v Zálesní Lhotě a v pondělí 10. 3. 2014 v Josefově. Náhradní termín pro mši sv. v Zálesní Lhotě bude čtvrtou neděli v měsíci a to 23. 3. 2014 v 16.30 hodin.

Postní doba a Velikonoce ve Vyšebrodském klášteře (2014)

March 2, 2014

Přehled bohoslužeb.

Mimořádná mše sv. v Zálesní Lhotě

February 20, 2014

27. října 2013, na svátek Ježíše Krista Krále, bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě u Jilemnice od 16.30 mimořádně sloužena tradiční mše svatá.

Hromnice v Praze na Smíchově

January 31, 2014

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově proběhne v neděli 2. února na slavnost Očišťování bl. Panny Marie od 17h svěcení svící (hromniček), průvod a mše svatá. Věřící si mohou ke svěcení přinést vlastní svíce. Chorální doprovod zajišťuje Collegium Marianum. Latinko-české liturgické texty obřadů přede mší sv. naleznete zde, texty mše […]

Půlnoční Mše sv. na Nový rok v Zálesní Lhotě

December 30, 2013

O půlnoci z 31. prosince 2013 na 1. ledna 2014 bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě u Jilemnice sloužena tradiční Mše svatá.

Mše sv. v Praze v oktávu vánočním

December 23, 2013

25. prosince (Hod Boží vánoční – zasvěcený svátek): 0:00 – domov Sue Ryder, Michelská 1/7 (FSSPX), 8:00 – kostel sv. Jiljí, Husova 8, Staré Město (dominikánský ritus), 10:00 – domov Sue Rydee (FSSPX), 17:00 – kostel Zvěstování Panny Marie, Holečkova 10, Smíchov. 26. prosince (sv. Štěpána): 8:00 – kostel sv. Jiljí (dominikánský ritus). 29. prosince […]