Pouť k Panně Marii Svatohorské

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace Orel Vás zve na pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami v sobotu 22. května 2010

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace
Orel župa Svatováclavská
Vás zve na

pouť k Panně Marii Svatohorské

na Svatou Horu v sobotu 22. května 2010 v Příbrami

9.30 hod. – začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u římskokatolického farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami. Cestou na Svatou Horu modlitba sv. Růžence a sv. Litanií

11.00 hod. – Slavná asistovaná Mše sv. podle misálu z r. 1962 na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie Svatohorské

12.30 hod. – občerstvení na Svaté Hoře (individuálně)

14.00 hod. – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory. Svátostné požehnání ve svatohorské bazilice

Pouť konáme ke cti Panny Marie Svatohorské, ochránkyně českého národa. Během pouti veřejně reprezentujeme svoji organizaci. Předvedeme se jako ukáznění, dochvilní, svátečně ustrojení členové katolického Orla, jako mariánští rytíři.

Statutární město Kladno a Městský úřad Dobříš podporují Orla. Orelské prapory, orelské stejnokroje a lidové kroje vítány! Kvůli dostatečné orientaci při Mši sv. poutníci obdrží česko-latinský mešní řád.

Přihlášky a dotazy pořadatelům: PhDr. Stanislav Vejvar, starosta Orla župy Svatováclavské, standa.vejvar@volny.cz, http://orel-zsv.ic.cz

Cyklistická pouť na Říp

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace Orel vás zve na cyklistickou výpravu na svatojiřský Říp ve svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí. Vyvrcholením bude Mše svatá podle klasického římského ritu v kostele sv. Vojtěcha v Počaplech.

Katolické tělovýchovné a kulturní organizace Orel župa Svatováclavská a Orel župa Pospíšilova
Vás zvou na cykloturistickou výpravu na svatojiřský Říp, památnou horu našeho národa, v sobotu 8. 5. 2010.

10.00 hod. – start u Mariánského sloupu v Kladně na nám. Starosty Pavla (centrum u radnice a arciděkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, 200 m od hlavního autobusového nádraží)

13.00 hod. – předpokládaný příjezd na Říp. Modlitba. Občerstvení

17.00 hod. – příjezd do Počapel. Mše svatá podle klasického římského ritu v kostele sv. Vojtěcha

Prosme o ochranu Pannu Marii Prostřednici všech milostí. V její svátek vyjíždíme na naši cyklistickou pouť ke svatému Jiří. Až budeme tužit svoje paže během cyklistické akce, prosme Matku Boží, ať nám vyprosí milosti nutné k duchovnímu růstu a k tomu, abychom s křesťanskou odvahou čelili nástrahám tohoto světa. Zdař Bůh!

Délka cyklotrasy Kladno – Počaply: 45 km. Všem účastníkům doporučujeme v předstihu zkontrolovat stav kola. S sebou pláštěnku, cyklist. helmu, láhev s vodou, svačinu podle potřeby (možné občerstvení: Velvary, Říp, Roudnice n. L.). Pojedeme klidným turistickým tempem, nenáročným terénem. Účast vhodná pro všechny věkové i výkonnostní skupiny. Návrat z Počapel možný vlakem z Litoměřic (7 km) nebo z Roudnice (15 km). Zájemci mohou přespat na počapelské faře (soc. zařízení, postele a přikrývky k dispozici). Zpáteční trasa 9. 5.: Počaply – Roudnice (po druhé straně Labe) – Velvary – Kladno. Nocleh v Kladně z pátku na sobotu a v Počaplech ze soboty na neděli hlaste v předstihu.

Z organizačních důvodů se, prosím, zájemci hlásí pořadatelům:
br. Stanislav Vejvar, standa.vejvar@volny.cz, http://orel-zsv.ic.cz
br. Petr Kolář, kolarovi@volny.cz

Rotunda sv. Jiří na Řípu

Slavnostní Mše svatá v Českých Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Bude sloužena v neděli 25. dubna 2010 od 16 hodin. O hudbu se postará Literátské bratrstvo, zazní velká římská polyfonie (G. P. Palestrina) a další posvátné skladby.

Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Celebrovat mši svatou bude P. František Luděk Juchelka a P. Antonín Damián Nohejl.

Zazní velká římská polyfonie (G. P. da Palestrina) v podání Literátského bratrstva. Zpívat bude sbor a hrát instrumentalisté Literátského bratrstva  pod vedením Mikoláše Troupa.

V neděli 25. dubna 2010 v 16 hodin.

Svatovojtěšská pouť v Počaplech

Římskokatolická farnost Počaply zve věřící na sobotu 24. dubna 2010 na poutní slavnost sv. Vojtěcha. V 15,30 hod. začne slavná asistovaná Mše svatá ke cti svatého Vojtěcha (podle misálu z r. 1962)

Římskokatolická farnost Počaply zve věřící na sobotu 24. dubna 2010 na poutní slavnost sv. Vojtěcha.

15,30 hod. – slavná asistovaná Mše svatá ke cti svatého Vojtěcha (podle misálu z r. 1962) ve farním chrámu sv. Vojtěcha v Počaplech u Terezína. Celebrantem bude P. Mgr. Jan Gerndt, farář  Římskokatolické farnosti Praha – Uhříněves. Po poutní Mši sv. uctění ostatků
sv. Vojtěcha, posvěcení praporu obce Počaply.

18.00 hod. – nešpory, Svátostné požehnání

Při Mši sv. zpívá chrámový sbor z Litoměřic pod vedením dirigenta J. Hälbiga. Na varhany hraje J. Pulda

Po splnění obvyklých podmínek je možné účastí na poutní Mši sv. získat plnomocné odpustky. Podmínky získání odpustků: řádná sv. zpověď 8 dní před poutí nebo 8 dní po pouti (resp. během pouti), sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, modlitba Apoštolského vyznání víry a Otče náš v kostele nebo kapli.

Pořádá a srdečně zve Římskokatolický farní úřad Počaply u Terezína.
Kontakt: P. Radim Jan Valík, O. S. B., farář v Počaplech, mobil: 731 402 560

V roce 2009 sloužil v Počaplech poutní Mši sv. podle tradičního ritu biskup Jan Baxant