?>

Dominikánský ritus mše sv. v Praze na svátek sv. Dominika

Ve středu 4. srpna na svátek sv. Dominika (podle tradičního kalendáře) se v pražském dominikánském kostele sv. Jiljí uskuteční od 8:00 mše svatá v dominikánském ritu. Nenechte si ujít výjimečnou příležitost k oslavě svátku tohoto jedinečného světce.

Ve středu 4. srpna na svátek sv. Dominika (podle tradičního kalendáře) se v pražském dominikánském kostele sv. Jiljí (Husova 9, Praha 1) uskuteční od 8:00 mše svatá v dominikánském ritu. Proběhne u oltáře sv. Dominika, sloužit ji bude P. Cyprián Suchánek.

Dominikánský ritus má na svátek zakladatele řádu mši svatou pochopitelně o něco slavnostnější, než ritus římský, a tak zazní např. i sekvence k sv. Dominikovi.

Všichni jsou srdečně zváni.

Benedikce kaple bl. Karla Habsburského s následnou tradiční mší svatou

V sobotu 24. července od 10:00 se nad Branišovem u Kdyně koná benedikce kaple bl. Karla Habsburského, po které bude následovat tridentská mše svatá.

Bl. Karel I. Habsburský (1887-1922)

V sobotu 24. července od 10:00 se nad Branišovem u Kdyně koná benedikce kaple bl. Karla Habsburského, po které bude následovat tridentská mše svatá. Sloužit bude P. Miroslav Kratochvíl.

Oficiální pozvánku ve formátu pdf naleznete zde.

[mappress]

Tradiční mše svatá 13. července v Podlažicích

Dne 13. července na svátek sv. Markéty bude v kostele sv. Markéty v Podlažicích (okres Chrudim) od 18:00 sloužena tradiční mše svatá. Půl hodiny před ní začne modlitba sv. růžence. Akci pořádá Juventutem Česko-Slovensko.

Dne 13. července na svátek sv. Markéty bude v kostele sv. Markéty v Podlažicích (okres Chrudim) od 18:00 sloužena tradiční mše svatá. Půl hodiny před ní začne modlitba sv. růžence. Akci pořádá Juventutem Česko-Slovensko. Oficiální pozvánku naleznete zde.

Tradiční mše svatá 2. července na svátek Navštívení Panny Marie v Praze

Dle tradičního liturgického kalendáře připadá svátek Navštívení Panny Marie na 2. července.

V této souvislosti se v kostele sv. Kateřiny v Praze na Novém Městě uskuteční v pátek od 18:00 tradiční mše svatá v dominikánském ritu. Sloužit ji bude P. Cyprián Suchánek OP, s kterým jste se mohli seznámit již v rozhovoru, který našim stránkám poskytl.

Interiér kostela sv. Kateřiny na Novém Městě pražském.

Dle tradičního liturgického kalendáře připadá svátek Navštívení Panny Marie na 2. července. (Liturgické texty zde.)

V této souvislosti se v kostele sv. Kateřiny v Praze na Novém Městě uskuteční v pátek od 18:00 tradiční mše svatá v dominikánském ritu. Sloužit ji bude P. Cyprián Suchánek OP, s kterým jste se mohli seznámit již v rozhovoru, který našim stránkám poskytl.

Půl hodiny přede mší začne modlitba radostného růžence.

Všem účastníkům přejeme, ať jejich srdce navštíví Matka Boží se svým Synem právě tak, jako navštívila sv. Alžbětu, a ať je právě tak jako Alžběta také přijmou.

Mše sv. a rozloučení s P. Juchelkou v Č. Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která bude sloužena v neděli 27. června 2010 od 16 hodin.


Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která bude sloužena v neděli 27. června 2010 od 16 hodin.

Mešní ordinarium Jiřího Churáčka Missa Cantate Domino canticum (re)novum zazpívá a zahraje  Literátské bratrstvo.

Po mši svaté se rozloučíme s P. Františkem Juchelkou a poděkujeme mu za jeho obětavou činnost.

Tradiční poutní mše sv. v Prachaticích byla zrušena

Časopis Duše a hvězdy ve středu 16. června informoval, že otec František Luděk Juchelka oznámil, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Jiřím Paďourem dověděl, tradiční mše sv. v Prachaticích se z organizačních důvodů nemůže konat.

Časopis Duše a hvězdy ve středu 16. června informoval, že otec František Luděk Juchelka oznámil, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Jiřím Paďourem dověděl, tradiční mše sv. v Prachaticích se z organizačních důvodů nemůže konat:

„Program diecézní poutě ke cti sv. Jana Nep. Neumanna bude ukončen svátostným požehnáním o. biskupa a nebude již možný další program v kostele – byla odvolána tradiční mše sv. v Prachaticích, která byla naplánována na 19. června v 15.30.“

Na tuto skutečnost zareagoval rektor Literátského bratrstva z Netolic MgA. Jiří Churáček:

Součástí oficiálního programu poutního dne (19. 6. 2010) v kostele sv. Jakuba v Prachaticích jsou i zpívané chvály našeho LB. Tohoto nám přiděleného časového prostoru (9.00-10.00) se rádi vzdáme ve prospěch služby mše sv., která nemůže (jak výše uvedeno) být z org. důvodů uskutečněna v domluveném čase. Jménem LB DNES (Literátské bratrstvo DNES) Jiří Churáček – rektor LB.

Aktualizace 17. června:

Definitivní rozhodnutí: Tridentská mše svatá nebude.


V sobotu 19. června 2010 bude u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuka Neumanna slavena poutní mše sv. v tradičním římském ritu v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Začátek mše sv. v 15.30.

Při mši sv. budeme prosit především za naši vlast a svaté biskupy – misionáře podle vzoru sv. biskupa Jana Nep. Neumanna.

Tradiční mše svatá v Praze na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

V pátek 11. června na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se uskuteční v kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi od 8:00 tradiční mše svatá. Sloužit bude sídelní kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a zároveň uhříněveský farář P. Jan Gerndt. Se slavností je spojena i možnost získání plnomocných odpustků.

V pátek 11. června na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se uskuteční v kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi od 8:00 tradiční mše svatá. Sloužit bude sídelní kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a zároveň uhříněveský farář P. Jan Gerndt.

Dopravní spojení: ze stanice metra „C“ Háje bus č. 267, 381, 382, 383 a 387, ze stanice metra „A“ Depo Hostivař bus č. 266, 364 a 366. Možné je též využít vlakové dopravy do stanice Praha – Uhříněves.

Připomínáme, že v souvislosti se Slavností Nejsvětěšího Srdce Ježíšova je možno získat plnomocné odpustky, když se účastníme veřejné modlitby textu úkonu dostiučinění a splňujeme ostatní obvyklé podmínky (úmysl odpustek získat; nemít vůbec zalíbení v žádném hříchu; přistoupit v nejbližších dnech ke sv. zpovědi; přistoupit v ten den k sv. přijímání a pomodlit se ten den na úmysl Svatého otce).