»Uskutečněné akce (archiv)«

Tradiční mše sv. v neděli v Uherském Hradišti

February 18, 2012

Upozorňujeme, že 19. února od 17:00 se jako každou 3. neděli v měsíci bude ve farním kostele sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti konat mše sv. v klasickém římském ritu. Slouží R. D. Josef Rýznar. [mappress]

Mše sv. v Praze – Uhříněvsi na svátek zjevení Panny Marie v Lurdech

February 9, 2012

Letos připadá svátek Zjevení Neposkvrněné Panny Marie (11. února 1858 v Lurdech) na druhou sobotu v únoru. V kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi se tradiční mše sv. konají každou sudou sobotu v měsíci od 18:00. Věřícím v Praze a okolí se tak naskýtá příležitost oslavit tento svátek mší sv. v tomtéž ritu, v […]

Mše sv. na Hromnice v Praze

January 31, 2012

Ve čtvrtek 2. února na svátek očišťování blahoslavené Panny Marie (tzv. Hromnice) bude v kostele sv. Jiljí od 16:00 svěcení svící a poté Mše sv. v dominikánském ritu. Latinsko-české texty mše sv. jsou k dispozici zde. Texty obřadů přede mší sv. v římském ritu zde.

Mše sv. v Praze na slavnost Zjevení Páně

January 4, 2012

V pátek 6. ledna na slavnost Zjevení Páně se v kostele sv. Jiljí (Husova ulice) od 8:00 uskuteční tradiční mše sv. v dominikánském ritu. Sloužit bude P. Cyprián Suchánek OP. Latinsko-české liturgické texty slavnosti naleznete zde. Pozn.: V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě se tentýž pátek 6. ledna (první v měsíci) mše sv. nekoná.

Mše svatá 27. prosince v Praze

December 26, 2011

V úterý 27. prosince na svátek sv. Jana Evangelisty se od 8:15 uskuteční v kostele sv. Jiljí tradiční mše svatá v dominikánském ritu. Připomínáme taktéž pravidelnou středeční mši sv. od 8:00 v tomtéž kostele, která tento týden připadne na svátek Mláďátek.

Sváteční bohoslužby v ostravsko-opavské diecézi

December 23, 2011

Pořad tradičních bohoslužeb v prvním vánočním týdnu v ostravsko-opavské diecézi.

Mše sv. v Praze a Plzni na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

December 6, 2011

Ve čtvrtek 8. prosince na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie se shodně od 16:00 uskuteční tradiční mše sv. v Praze a Plzni. V Plzni bude mše sv. slavná asistovaná v římském ritu v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí, v Praze mše sv. v dominikánském ritu v kostele sv. Jiljí (Husova ulice). Latinsko-české liturgické […]

Zpívaná Mše sv. v Horní Rovni

November 29, 2011

Ve středu 30. listopadu bude v kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni sloužena zpívaná tradiční Mše sv. Začátek v 16 hodin.[mappress]

Roráty v Litoměřicích

November 27, 2011

Během adventu se budou v kostele sv. Jakuba na Dominikánském náměstí v Litoměřicích každou středu a pátek od 6:00 konat klasické roráty se zpěvem staročeských lidových písní. Celebruje P. Radim Valík OSB.

Slavná asistovaná zádušní mše sv. v Třeboni

October 29, 2011

V sobotu 5. listopadu 2011 od 15 hodin bude v kostele sv. Jiljí v Třeboni J. M. Jan Gerndt sloužit slavné asistované requiem v tradičním ritu. Requiem A. V. Michny zazpívá českobudějovický kůr Literátského bratrstva Servi musicae sacrae. Akce proběhne s osobním souhlasem Mons. Jiřího Paďoura, biskupa českobudějovického.