Poutní mše sv. v Praze na Smíchově a změna v pořadu pravidelných pátečních bohoslužeb

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově se bude v pondělí 4. dubna  (na kterýžto den je svátek dle liturgických pravidel letos přesunut) konat poutní mše sv. od 17:00.

Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde.

Zároveň v kostele Zvěstování Panny Marie dochází k redukci pravidelných pátečních bohoslužeb. Mše sv. v klasickém římském ritu bude nadále sloužena již jen 1. a 2. pátek v měsíci od 17h (první pátek po mši následuje výstav spojený s pobožností k Nejsv. Srdci Páně).

Pravidelný pořad mší sv. v neděle (od 17h), svátky (od 17h) a první soboty (od 9h) zůstává beze změny.

Mimořádné mše svaté v březnu v Praze

Kostel Zvěstování Panny MarieV kostele Zvěstování Panny Marie v Praze na Smíchově (viz mapku níže) budou slouženy mše svaté v tradičním římském ritu

 • ve čtvrtek 19. března od 17h na svátek sv. Josefa (zpívaná),
 • v pátek 20. března pravidelná mše sv. od 17h (recitovaná),
 • v sobotu 21. března od 12h mše sv. před Pochodem pro život (zpívaná)
 • v neděli 22. března pravidelná mše sv. od 17h (zpívaná)
 • ve středu 25. března od 17h na titulární slavnost Zvěstování Panny Marie (slavná asistovaná mše sv.).

Námi vydaný kalendář na rok 2015 bude možno za zvýhodněnou cenu zakoupit vždy po mši sv.

[mappress]

Mše svaté na popeleční středu

Na popeleční středu 18. února 2015 budou tradiční mše svaté slouženy:

 • v zimní kapli vyšebrodského kláštera od 16.00,
 • v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni od 16.15,
 • v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze 5 od 17.00,
 • v kostele sv. Štefana kráľa v Galantě od 6.00,
 • v  bazilice Narodenia Panny Márie v Mariance od 15.30,
 • v premonstrátském kostele Najsvätejšej Trojice v Košicích od 19.45.

 

Mše sv. a svěcení svící v Praze na Hromnice

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově proběhne v pondělí 2. února na slavnost Očišťování bl. Panny Marie od 17h svěcení svící (hromniček), průvod a mše svatá. Věřící si mohou ke svěcení přinést vlastní svíce.

Latinko-české liturgické texty obřadů přede mší sv. naleznete zde, texty mše sv. pak zde.

Informace o dalších tradičních mších 2. a 3. února (sv. Blažeje) naleznete na této stránce.

[mappress]

Mše sv. v době vánoční

2012.12.15_0114.10.jpgO svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš (neděle 4. ledna) bude v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve vyšebrodském klášteře sloužena slavná Mše svatá, kterou hudebně doprovodí literáti z Netolic pod vedením Mgr. Jiřího Churáčka.

Ordinarium:
J. Churáček: Missa Hodie Christus natus est

Písně:
Adam Michna z Otradovic:
Zvání všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího Jména JEŽÍŠ
Vánoční hospoda
O narození Pána Krista
Pozdravení Děťátka Ježíše
Nebeský slavíček, k slávě Boží sladce prozpěvující divné Boží narození
Item jiná o Narození Pána Krista

Po Mši svaté:
F. X. Brixi: Reges de Saba

K oslavě Nejsvětějšího Jména Ježíš srdečně zvou netoličtí literáti a vyšebrodští mniši.

Průběžně doplňovaný přehled Mší sv. o svátku Zjevení Páně (6. ledna) je zde.

Mše sv. v Praze na Nový rok

Kostel Zvěstování Panny Marie

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově (viz mapku níže) se ve čtvrtek 1. ledna 2015 na Oktáv Narození Páně od 17:00 uskuteční zpívaná chorální mše svatá v tradičním římském ritu.

Připomínáme, že 1. leden je zasvěceným svátkem.

Latinsko-české liturgické texty naleznete zde.

Na této stránce lze najít seznam dalších míst, kde bude 1. ledna sloužena tradiční mše svatá.

[mappress]

 

Vánoční bohoslužby ve vyšebrodském klášteře

24. 12. P2012.12.15_0114.10.jpgůlnoční v 24:00 (chorální mše svatá)
25. 12. Narození Páně v 10:00
26. 12. sv. Štěpána v 10:00
1. 1. 2015 Obřezání Páně v 10:00 (chorální mše svatá)
6. 1. 2015 Zjevení Páně v 10:00

Tyto mše svaté budou slouženy v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v tradičním římském ritu.

Pokojné Vánoce vám přejí bratři cisterciáci.