Mše svaté v Praze na sv. Josefa

Ve středu 19. března na svátek sv. Josefa se uskuteční tradiční mše sv. v Praze

 • od 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus),
 • od 17:00 v kostele Zvěstování Panny Marie na Smíchově.

Latinsko-české liturgické texty naleznete zde.

Svátek sv. Josefa patří obecně mezi svátky zasvěcené, v České republice mezi svátky doporučené.

[mappress]

 

Změny mší sv. v Zálesní Lhotě a Josefově

V neděli 9. 3. 2014 odpadá mše sv. v Zálesní Lhotě a v pondělí 10. 3. 2014 v Josefově.
Náhradní termín pro mši sv. v Zálesní Lhotě bude čtvrtou neděli v měsíci a to 23. 3. 2014 v 16.30 hodin.

V neděli 9. 3. 2014 odpadá mše sv. v Zálesní Lhotě a v pondělí 10. 3. 2014 v Josefově.

Náhradní termín pro mši sv. v Zálesní Lhotě bude čtvrtou neděli v měsíci a to 23. 3. 2014 v 16.30 hodin.

Postní doba a Velikonoce ve Vyšebrodském klášteře (2014)

Přehled bohoslužeb.

5. 3. (popeleční středa) – svěcení popela, udělování popelce a Mše sv. v 6.45 hod. v zimní kapli

každý pátek v postní době – od 15 hodin křížová cesta v klášterním kostele

9. 3. (1. neděle postní) – po Mši sv. v 10.00 hod. možnost přijetí popelce pro ty, kdo neměli možnost jej přijmout na popeleční středu

13. 4. (květná neděle) – v 10.00 hod. procesí, svěcení ratolestí a slavná asistovaná Mše svatá

17. 4. (Zelený čtvrtek) – Mše svatá v 18.00 hodin, do 22.00 hod. možnost adorace v Getsemanské zahradě

18. 4. (Velký pátek) – v 15.00 hod Via Crucis – pobožnost Křížové cesty, v 18.00 obřady z Umučení Páně – Zpívané Pašije a Lamentace, Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo z Netolic pod vedením Mgr. Jiřího Churáčka – Palestrina: Popule meus, hymnus Vexila Regis, Jacob Handl Gallus: Ecce, qoumodo moritur ad.), následuje adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

19. 4. (Bílá sobota) – po celý den možnost adorace u Božího hrobu, ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení – slavná asistovaná Mše svatá s velikonočními zpěvy

20. 4. (Zmrtvýchvstání Páně – Boží Hod velikonoční) – v 10.00 hod. slavná asistovaná Mše svatá, hudební doprovod Literátské bratrstvo

21. 4. (velikonoční pondělí) – v 10.00 hod Mše svatá s cisterciáckým ordináriem

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Všechny bohoslužby, není-li uvedeno jinak, slavíme v nově opraveném klášterním kostele. Srdečně vás zveme.

bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské

Mimořádná mše sv. v Zálesní Lhotě

27. října 2013, na svátek Ježíše Krista Krále, bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě u Jilemnice od 16.30 mimořádně sloužena tradiční mše svatá.


V neděli 23. února 2013 (první neděle po Devítníku) bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě u Jilemnice od 17.00 mimořádně sloužena tradiční mše svatá.

Pravidelné tradiční mše sv. se v tomto kostele konají vždy na 2. neděli v měsíci od 16.30 hodin.

Pamatujte ve svých modlitbách na všechny kněze sloužící tradiční mši svatou.

[mappress]

Hromnice v Praze na Smíchově

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově proběhne v neděli 2. února na slavnost Očišťování bl. Panny Marie od 17h svěcení svící (hromniček), průvod a mše svatá. Věřící si mohou ke svěcení přinést vlastní svíce.

Chorální doprovod zajišťuje Collegium Marianum.

Latinko-české liturgické texty obřadů přede mší sv. naleznete zde, texty mše sv. pak zde.

[mappress]

Mše sv. v Praze v oktávu vánočním

25. prosince (Hod Boží vánoční – zasvěcený svátek):

 • 0:00 – domov Sue Ryder, Michelská 1/7 (FSSPX),
 • 8:00 – kostel sv. Jiljí, Husova 8, Staré Město (dominikánský ritus),
 • 10:00 – domov Sue Rydee (FSSPX),
 • 17:00 – kostel Zvěstování Panny Marie, Holečkova 10, Smíchov.

26. prosince (sv. Štěpána):

 • 8:00 – kostel sv. Jiljí (dominikánský ritus).

29. prosince (neděle mezi oktávem vánočním):

 • 8:00 – kostel sv. Jiljí (dominikánský ritus),
 • 10:00 – domov Sue Ryder (FSSPX),
 • 17:00 – kostel Zvěstování Panny Marie.

1. ledna (Oktáv Narození Páně – zasvěcený svátek):

 • 8:00 – kostel sv. Jiljí (dominikánský ritus),
 • 17:00 – kostel Zvěstování Panny Marie.

[mappress]

Vánoční bohoslužby ve vyšebrodském klášteře

24. 12. Štědrý den – půlnoční v 24:00 (asistovaná mše svatá)

25. 12. Narození Páně v 10:00

26. 12. sv. Štěpána v 10:00

1. 1. 2014 Obřezání Páně v 10:00 (asistovaná mše svatá)

6. 1. Zjevení Páně v 10:00

Tyto mše svaté budou slouženy v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v tradičním římském ritu.

Roráty ve Velkých Popovicích a Zálesní Lhotě

V sobotu 21. prosince 2013 bude od 7 hodin v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích sloužena tradiční mše sv. ke cti Panny Marie se zpěvem rorátů.

Modlitba svatého růžence začíná v 6.30.

Aktualizace:

V Zálesní Lhotě u Jilemnice budou roráty v také v sobotu 21. prosince, a sice od 6.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni.