»Akce«

Změna v Zálesní Lhotě a v Mukařově

September 4, 2014

V měsíci září bude tradiční mše sv. v Zálesní Lhotě ne druhou, ale už 1. neděli v měsíci, tj. 7. 9. Čas začátku zůstává nezměněn – 16.30. V Mukařově v září tradiční mše sv. odpadají zcela.

Mše sv. v Chrudimi na svátek sv. Bernarda

August 19, 2014

Ve středu 20. srpna 2014 v 16 hodin začne v kostele sv. Michaela v Chrudimi tradiční mše sv. V dominikánském ritu ji bude sloužit P. Efrém Jindráček OP, profesor a proděkan Filosofické fakulty Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského v Římě. V 18 hodin P. Efrém Jindráček přednese v Muzeu barokních soch v Chrudimi přednášku na téma „Proč dobrý Bůh dopouští […]

Mše sv. v Praze na Nanebevzetí Panny Marie

August 11, 2014

V pátek 15. srpna 2014 na Nanebevzetí Panny Marie (doporučený svátek) se v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově uskuteční tradiční mše sv. od 17 hodin. Latinsko-české liturgické texty Mše sv. naleznete zde. Pozn.: Mešní formulář byl upraven po vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie papežem Piem XII. Ve starších vydáních […]

Mše sv. v Praze na Boží Tělo a Nejsvětější Srdce Ježíšovo

June 17, 2014

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově, se ve čtvrtek 19. června 2014 od 17:00 (Slavnost Božího Těla – doporučený svátek) a v pátek 27. června od 17:00 (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) uskuteční tradiční mše svatá. [mappress]

755 let od založení vyšebrodského kláštera

May 28, 2014

V neděli 1. června 2014 oslaví cisterciácké opatství Naší Paní ve Vyšším Brodě 755 let od svého založení. Právě před 755 lety, 1. června 1259, totiž biskup Jan z Dražic vysvětil klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ku příležitosti tohoto výročí bude v klášterním kostele sloužena slavná mše svatá, při níž klášter poděkuje Bohu za všechny dary a milosti, které […]

Mše sv. v Praze na Nanebevstoupení Páně

May 27, 2014

Ve čtvrtek 29. května 2014 na slavnost Nanebevstoupení Páně se v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově uskuteční od 17:00 zpívaná mše sv. v tradičním římském ritu. Latinsko-české liturgické texty dne ve formátu pdf naleznete zde. Připomínáme, že Nanebevstoupení Páně patří obecně mezi zasvěcené svátky, v našich zemích mezi svátky doporučené. [mappress]

Mše sv. u hrobu sv. Jana Nepomuckého

May 9, 2014

Dne 16. května na svátek sv. Jana Nepomuckého se u jeho hrobu v katedrále sv. Víta uskuteční od 17h tradiční mše svatá. Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde. [mappress]    

Pouť na Svatou Horu v sobotu 17. května

May 9, 2014

V sobotu 17. května 2014 se opět po roce uskuteční orelská pouť na Svatou Horu. Program bude následující: 10.00 – Začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u římskokatolického farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami. Cestou na Svatou Horu modlitba sv. růžence a sv. litanií. 11.30 – Slavná asistovaná mše sv. podle misálu z r. […]

Změna v Josefově v měsíci květnu

May 4, 2014

V Josefově se v květnu, měsíci Panny Marie, mění časy pondělních tradičních bohoslužeb takto: 16.45 mše sv. 17: 30 sv. růženec 18: 00 májová pobožnost    

Mimořádná příležitost účasti na tradiční mši sv.

April 30, 2014

Začátkem května navštíví Čechy skupina francouzských poutníků vedených P. Cyrillem Debrisem, postulátorem procesu blahořečení Boží služebnice Zity, poslední české královny. Při této příležitosti bude denně sloužit mši sv. v tradičním římském ritu: 1. 5. v 16.00 u Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) na Malé Straně 2. 5. v 17.45 na Svaté Hoře u Příbrami 3. […]