?>

Benedikce kaple bl. Karla Habsburského s následnou tradiční mší svatou

V sobotu 24. července od 10:00 se nad Branišovem u Kdyně koná benedikce kaple bl. Karla Habsburského, po které bude následovat tridentská mše svatá.

Bl. Karel I. Habsburský (1887-1922)

V sobotu 24. července od 10:00 se nad Branišovem u Kdyně koná benedikce kaple bl. Karla Habsburského, po které bude následovat tridentská mše svatá. Sloužit bude P. Miroslav Kratochvíl.

Oficiální pozvánku ve formátu pdf naleznete zde.

[mappress]

Tradiční mše svatá 13. července v Podlažicích

Dne 13. července na svátek sv. Markéty bude v kostele sv. Markéty v Podlažicích (okres Chrudim) od 18:00 sloužena tradiční mše svatá. Půl hodiny před ní začne modlitba sv. růžence. Akci pořádá Juventutem Česko-Slovensko.

Dne 13. července na svátek sv. Markéty bude v kostele sv. Markéty v Podlažicích (okres Chrudim) od 18:00 sloužena tradiční mše svatá. Půl hodiny před ní začne modlitba sv. růžence. Akci pořádá Juventutem Česko-Slovensko. Oficiální pozvánku naleznete zde.

Tradiční mše svatá 2. července na svátek Navštívení Panny Marie v Praze

Dle tradičního liturgického kalendáře připadá svátek Navštívení Panny Marie na 2. července.

V této souvislosti se v kostele sv. Kateřiny v Praze na Novém Městě uskuteční v pátek od 18:00 tradiční mše svatá v dominikánském ritu. Sloužit ji bude P. Cyprián Suchánek OP, s kterým jste se mohli seznámit již v rozhovoru, který našim stránkám poskytl.

Interiér kostela sv. Kateřiny na Novém Městě pražském.

Dle tradičního liturgického kalendáře připadá svátek Navštívení Panny Marie na 2. července. (Liturgické texty zde.)

V této souvislosti se v kostele sv. Kateřiny v Praze na Novém Městě uskuteční v pátek od 18:00 tradiční mše svatá v dominikánském ritu. Sloužit ji bude P. Cyprián Suchánek OP, s kterým jste se mohli seznámit již v rozhovoru, který našim stránkám poskytl.

Půl hodiny přede mší začne modlitba radostného růžence.

Všem účastníkům přejeme, ať jejich srdce navštíví Matka Boží se svým Synem právě tak, jako navštívila sv. Alžbětu, a ať je právě tak jako Alžběta také přijmou.

Mše sv. a rozloučení s P. Juchelkou v Č. Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která bude sloužena v neděli 27. června 2010 od 16 hodin.


Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která bude sloužena v neděli 27. června 2010 od 16 hodin.

Mešní ordinarium Jiřího Churáčka Missa Cantate Domino canticum (re)novum zazpívá a zahraje  Literátské bratrstvo.

Po mši svaté se rozloučíme s P. Františkem Juchelkou a poděkujeme mu za jeho obětavou činnost.

Tradiční poutní mše sv. v Prachaticích byla zrušena

Časopis Duše a hvězdy ve středu 16. června informoval, že otec František Luděk Juchelka oznámil, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Jiřím Paďourem dověděl, tradiční mše sv. v Prachaticích se z organizačních důvodů nemůže konat.

Časopis Duše a hvězdy ve středu 16. června informoval, že otec František Luděk Juchelka oznámil, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Jiřím Paďourem dověděl, tradiční mše sv. v Prachaticích se z organizačních důvodů nemůže konat:

„Program diecézní poutě ke cti sv. Jana Nep. Neumanna bude ukončen svátostným požehnáním o. biskupa a nebude již možný další program v kostele – byla odvolána tradiční mše sv. v Prachaticích, která byla naplánována na 19. června v 15.30.“

Na tuto skutečnost zareagoval rektor Literátského bratrstva z Netolic MgA. Jiří Churáček:

Součástí oficiálního programu poutního dne (19. 6. 2010) v kostele sv. Jakuba v Prachaticích jsou i zpívané chvály našeho LB. Tohoto nám přiděleného časového prostoru (9.00-10.00) se rádi vzdáme ve prospěch služby mše sv., která nemůže (jak výše uvedeno) být z org. důvodů uskutečněna v domluveném čase. Jménem LB DNES (Literátské bratrstvo DNES) Jiří Churáček – rektor LB.

Aktualizace 17. června:

Definitivní rozhodnutí: Tridentská mše svatá nebude.


V sobotu 19. června 2010 bude u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuka Neumanna slavena poutní mše sv. v tradičním římském ritu v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Začátek mše sv. v 15.30.

Při mši sv. budeme prosit především za naši vlast a svaté biskupy – misionáře podle vzoru sv. biskupa Jana Nep. Neumanna.

Tradiční mše svatá v Praze na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

V pátek 11. června na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se uskuteční v kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi od 8:00 tradiční mše svatá. Sloužit bude sídelní kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a zároveň uhříněveský farář P. Jan Gerndt. Se slavností je spojena i možnost získání plnomocných odpustků.

V pátek 11. června na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se uskuteční v kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi od 8:00 tradiční mše svatá. Sloužit bude sídelní kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a zároveň uhříněveský farář P. Jan Gerndt.

Dopravní spojení: ze stanice metra „C“ Háje bus č. 267, 381, 382, 383 a 387, ze stanice metra „A“ Depo Hostivař bus č. 266, 364 a 366. Možné je též využít vlakové dopravy do stanice Praha – Uhříněves.

Připomínáme, že v souvislosti se Slavností Nejsvětěšího Srdce Ježíšova je možno získat plnomocné odpustky, když se účastníme veřejné modlitby textu úkonu dostiučinění a splňujeme ostatní obvyklé podmínky (úmysl odpustek získat; nemít vůbec zalíbení v žádném hříchu; přistoupit v nejbližších dnech ke sv. zpovědi; přistoupit v ten den k sv. přijímání a pomodlit se ten den na úmysl Svatého otce).

Pouť k Panně Marii Svatohorské

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace Orel Vás zve na pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami v sobotu 22. května 2010

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace
Orel župa Svatováclavská
Vás zve na

pouť k Panně Marii Svatohorské

na Svatou Horu v sobotu 22. května 2010 v Příbrami

9.30 hod. – začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u římskokatolického farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami. Cestou na Svatou Horu modlitba sv. Růžence a sv. Litanií

11.00 hod. – Slavná asistovaná Mše sv. podle misálu z r. 1962 na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie Svatohorské

12.30 hod. – občerstvení na Svaté Hoře (individuálně)

14.00 hod. – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory. Svátostné požehnání ve svatohorské bazilice

Pouť konáme ke cti Panny Marie Svatohorské, ochránkyně českého národa. Během pouti veřejně reprezentujeme svoji organizaci. Předvedeme se jako ukáznění, dochvilní, svátečně ustrojení členové katolického Orla, jako mariánští rytíři.

Statutární město Kladno a Městský úřad Dobříš podporují Orla. Orelské prapory, orelské stejnokroje a lidové kroje vítány! Kvůli dostatečné orientaci při Mši sv. poutníci obdrží česko-latinský mešní řád.

Přihlášky a dotazy pořadatelům: PhDr. Stanislav Vejvar, starosta Orla župy Svatováclavské, standa.vejvar@volny.cz, http://orel-zsv.ic.cz

Cyklistická pouť na Říp

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace Orel vás zve na cyklistickou výpravu na svatojiřský Říp ve svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí. Vyvrcholením bude Mše svatá podle klasického římského ritu v kostele sv. Vojtěcha v Počaplech.

Katolické tělovýchovné a kulturní organizace Orel župa Svatováclavská a Orel župa Pospíšilova
Vás zvou na cykloturistickou výpravu na svatojiřský Říp, památnou horu našeho národa, v sobotu 8. 5. 2010.

10.00 hod. – start u Mariánského sloupu v Kladně na nám. Starosty Pavla (centrum u radnice a arciděkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, 200 m od hlavního autobusového nádraží)

13.00 hod. – předpokládaný příjezd na Říp. Modlitba. Občerstvení

17.00 hod. – příjezd do Počapel. Mše svatá podle klasického římského ritu v kostele sv. Vojtěcha

Prosme o ochranu Pannu Marii Prostřednici všech milostí. V její svátek vyjíždíme na naši cyklistickou pouť ke svatému Jiří. Až budeme tužit svoje paže během cyklistické akce, prosme Matku Boží, ať nám vyprosí milosti nutné k duchovnímu růstu a k tomu, abychom s křesťanskou odvahou čelili nástrahám tohoto světa. Zdař Bůh!

Délka cyklotrasy Kladno – Počaply: 45 km. Všem účastníkům doporučujeme v předstihu zkontrolovat stav kola. S sebou pláštěnku, cyklist. helmu, láhev s vodou, svačinu podle potřeby (možné občerstvení: Velvary, Říp, Roudnice n. L.). Pojedeme klidným turistickým tempem, nenáročným terénem. Účast vhodná pro všechny věkové i výkonnostní skupiny. Návrat z Počapel možný vlakem z Litoměřic (7 km) nebo z Roudnice (15 km). Zájemci mohou přespat na počapelské faře (soc. zařízení, postele a přikrývky k dispozici). Zpáteční trasa 9. 5.: Počaply – Roudnice (po druhé straně Labe) – Velvary – Kladno. Nocleh v Kladně z pátku na sobotu a v Počaplech ze soboty na neděli hlaste v předstihu.

Z organizačních důvodů se, prosím, zájemci hlásí pořadatelům:
br. Stanislav Vejvar, standa.vejvar@volny.cz, http://orel-zsv.ic.cz
br. Petr Kolář, kolarovi@volny.cz

Rotunda sv. Jiří na Řípu