Změna místa tradičních bohoslužeb v Praze

Počínaje 1. červencem 2016 se pravidelné bohoslužby v klasickém římském ritu v Praze budou konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově.

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se již konat nebudou.

Pořad pravidelných bohoslužeb zůstává podobný:

 • 1. pátek od 17h mše sv., výstav a pobožnost k Nejsv. Srdci Páně,
 • 1. sobota od  9h mše sv. votivní k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie,
 • každá neděle od 17h mše sv.,
 • další dny podle oznámení.

První mše sv. se uskuteční 1. července od 17h na svátek Nejdrahocennější Krve Pána našeho Ježíše Krista.

Dopravní dostupnost:

V ulicích Ke Karlovu a Boženy Němcové se nachází parkoviště (o víkendech neplacené).

Nejbližšími zastávkami MHD jsou autobusové zastávky Apolinářská a Dětská nemocnice Karlov, kde staví autobusová linka č. 291 vyjíždějící ze zastávek Karlovo náměstí a I. P. Pavlova.

Nejbližší tramvajovou zastávkou je zastávka Pod Karlovem (linka č. 11), odkud je to ke kostelu asi 8 min chůze do kopce.

Z nejbližší stanice metra I. P. Pavlova trvá cesta ke kostelu pěšky asi 15 minut.

Poutní mše sv. v Praze na Smíchově a změna v pořadu pravidelných pátečních bohoslužeb

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově se bude v pondělí 4. dubna  (na kterýžto den je svátek dle liturgických pravidel letos přesunut) konat poutní mše sv. od 17:00.

Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde.

Zároveň v kostele Zvěstování Panny Marie dochází k redukci pravidelných pátečních bohoslužeb. Mše sv. v klasickém římském ritu bude nadále sloužena již jen 1. a 2. pátek v měsíci od 17h (první pátek po mši následuje výstav spojený s pobožností k Nejsv. Srdci Páně).

Pravidelný pořad mší sv. v neděle (od 17h), svátky (od 17h) a první soboty (od 9h) zůstává beze změny.

Advent ve vyšebrodském klášteře

2012.12.15_0833.03.jpgV době adventní každé ráno ve všední dny (mimo svátky) v 6.45 budeme sloužit tradiční mše sv. ke cti Panny Marie – Roráty v Zimní kapli. Vstup přes varhanní kůr.

8. prosince v 10 hodin bude v klášterním kostele sloužena tradiční Mše svatá ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie.

V neděli 20. prosince v 10 hodin zazpívá Literátské bratrstvo Staročeské roráty a doprovodí latinskými zpěvy Mši svatou v klasickém římském ritu z 4. neděle adventní.

Srdečně vás zveme a vyprošujeme vám požehnaný Advent!

cisterciáci

Svátek všech svatých v Hronově

V neděli 1. listopadu 2015, na níž připadá svátek všech svatých, zazpívá polyfonní ordinarium a proprium při pravidelné tradiční mši svaté v Hronově Husovický okrašlovací spolek pěvecký.

Začátek v 17 hodin. Jedná se zároveň o titulární slavnost kostela. Mši sv. slouží R. D. Mgr. Jaroslav Jirásek.

 • Asperges me, Domine – gregoriánský chorál
 • 6-hlasé ordinárium R. Lassus: Missa Amor ecco colei                        
 • 5-hlasé proprium do liturgie slavnosti Omnium Sanctorum od W. Byrda:
  • INTROITUS – Gaudeamus omnes in Domino     
  • GRADUALE – Timete Dominum, omnes Sancti eius; Alleluia, alleluia. Veníte ad me, omnes    
  • OFFERTORIUM – Iustorum animæ in manu Dei sunt    
  • COMMUNIO – Beati mundo corde    
  • ZÁVĚR – Salve Regina    

Mše sv. každé úterý o prázdninách v Malé Chuchli

V době od 30. 6. do 8. 9. 2015 (včetně) budou vždy od 17.30 kostele Narození Panny Marie v chuchleMalé Chuchli slouženy mše sv. v tradičním římském ritu.

Kromě toho se zde tradiční mše sv. slouží pravidelně vždy 2. úterý v měsíci od 17.30 hod.

Slouží rektor kostela a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta Mgr. Jan Gerndt.

[mappress]

Mimořádné mše svaté v březnu v Praze

Kostel Zvěstování Panny MarieV kostele Zvěstování Panny Marie v Praze na Smíchově (viz mapku níže) budou slouženy mše svaté v tradičním římském ritu

 • ve čtvrtek 19. března od 17h na svátek sv. Josefa (zpívaná),
 • v pátek 20. března pravidelná mše sv. od 17h (recitovaná),
 • v sobotu 21. března od 12h mše sv. před Pochodem pro život (zpívaná)
 • v neděli 22. března pravidelná mše sv. od 17h (zpívaná)
 • ve středu 25. března od 17h na titulární slavnost Zvěstování Panny Marie (slavná asistovaná mše sv.).

Námi vydaný kalendář na rok 2015 bude možno za zvýhodněnou cenu zakoupit vždy po mši sv.

[mappress]

Svatý týden a velikonoční triduum ve vyšebrodském klášteře

Klášter Vyšší Brod
Klášter Vyšší Brod

POSVÁTNÁ LITURGIE V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU – POŘAD BOHOSLUŽEB 2015

Každý pátek svatopostní doby se koná v klášterním kostele pobožnost křížové cesty. Začátek je v 15.00 hodin.

Z důvodu četných dotazů ohledně pořadu bohoslužeb v tradičním ritu o Svatém týdnu a Velikonočním triduu v našem klášteře dáváme na vědomí tento přehled:

29. 3. Květná neděle – v 10.00 hod. procesí, svěcení ratolestí a chorální Mše svatá

2. 4. Zelený čtvrtek – Mše svatá z Ustanovení Nejsv. Eucharistie v 18.00 hodin,do 22.00 hod. možnost adorace v Getsemanské zahradě

3.4. Velký pátek – v 15.00 hod. Via Crucis – pobožnost Křížové cesty, v 18.00 Obřady z Umučení Páně – Zpívané Pašije a Lamentace, Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo), následuje adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

4.4. Bílá sobota – po celý den možnost adorace u Božího hrobu, ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení – Slavná Mše svatá s velikonočními zpěvy

5.4. Neděle Zmrtvýchstání Páně – Boží hod velikonoční – v 10.00 hod. Slavná Mše svatá – Velikonoční zpěvy

6.4. Velikonoční pondělí – v 10.00 hod. – Mše svatá s cisterciáckýn ordináriem

Všechny bohoslužby slavíme v klášterním kostele, dle Misálu sv. Jana XXIII z roku 1962. Srdečně vás zveme – Bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské.

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Účast na chórových modlitbách mnichů je vítána.

V omezeném množství je letos po tyto dny možnost skromného ubytování s vlastní stravou v klášterním domě pro hosty. Cena je dobrovolná. Zájemci ať se včas hlásí na náš email nebo na mobil převora – 602 156 127