Vyšebrodská pouť k Panně Marii, Matce milosti

V sobotu 8. června 2013 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách již podruhé uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti. Poutníky srdečně zvou R. D. Zdeněk Prokeš, administrátor farnosti Vyšší Brod a správce poutního místa, a spoluorganizátoři Ignác Pospíšil a Lukáš Krutský.

Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního kostela sv. Bartoloměje a v cca 09:50 (tento čas je zvolen, protože vlak z Rybníka přijíždí krátce před půl desátou) vyrazí na Maria Rast am Stein, mariánské poutní místo nacházející se na severním svahu Martínkovského vrchu, který se tyčí jižně od Vyššího Brodu. Cesta tam vede podél zastavení křížové cesty, čehož bude využito k patřičným modlitbám.

Na Maria Rast am Stein bude odsloužena tradiční mše sv. podle misálu z r. 1962 celebrovaná R. D. Zdeňkem Prokešem, kterou hudebně doprovodí kombinované těleso literátů a místních hudebníků. Mše sv. bude obětována za obnovu katolického života v Čechách a za rodiny postižené povodněmi. Po mši budou následovat loretánské litanie ve vedlejší obrazárně. Okamžik zahájení mše bude záviset na tom, kolik času budou poutníci potřebovat na cestu kombinovanou s modlitbami, předběžný odhad je cca 1 hodina 15 minut. Připočteme-li 15 minut na přípravu, měla by tedy bohoslužba začít v 11:20.

Cestou zpět do Vyššího Brodu mohou poutníci obdivovat krásy Vyšebrodska – oficiální trasa povede nádherným lesem podél Menší Vltavice s vodopády sv. Wolfganga a následně i známého cisterciáckého kláštera, který je v současné době jediným místem v českobudějovické diecézi, kde je možno denně navštěvovat tradiční liturgii (předpokládaný příchod 13:20).

Otec převor Jan Justin Berka nám laskavě povolil, aby se poutníci mohli ve vyšebrodském klášteře zastavit na přátelské popovídání, diskusi o dalších akcích, občerstvení (proběhne na čerstvém vzduchu formou opékání špekáčků či v přednáškové místnosti – rozhodnou počasí a preference poutníků) a prohlídku kláštera, kde bude možno shlédnout i opravený klášterní kostel a s trochou štěstí i slavný relikviář Závišův kříž.

Na závěr několik praktických poznámek:
1) Na místě budou k dispozici poutnické zpěvníky.

2) Nikde na trase mezi Vyšším Brodem a poutním místem není zdroj pitné vody, poutníci si ji musí vzít s sebou, nebo se smířit s tím, že budou žíznit.

3) Cesta tam je s trochou šikovnosti sjízdná pro kočárek, zpět už by to bylo horší, kus by se musel nést (jsou ale možné i alternativní cesty).

4) Korouhve a lidové kroje vítány.

5) Akce proběhne i za nepříznivého počasí – jak se říká: Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.

6) Další informace podá: Ignác Pospíšil (tel.: 775 048 413, email: cinik@centrum.cz)

7) Tento text je možno dále šířit a přetiskovat, neb být šířen a čten je smyslem jeho existence.