Vánoční bohoslužby ve vyšebrodském klášteře

24. 12. P2012.12.15_0114.10.jpgůlnoční v 24:00 (chorální mše svatá)
25. 12. Narození Páně v 10:00
26. 12. sv. Štěpána v 10:00
1. 1. 2015 Obřezání Páně v 10:00 (chorální mše svatá)
6. 1. 2015 Zjevení Páně v 10:00

Tyto mše svaté budou slouženy v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v tradičním římském ritu.

Pokojné Vánoce vám přejí bratři cisterciáci.