Vánoční bohoslužby v Praze

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se nebudou konat tradiční mše sv. ani 25. prosince, ani 1. ledna. Pouze nedělní mše sv. 30. 12. zůstává beze změny v 17:00.

V kostele sv. Jiljí budou mše sv. v dominikánském ritu v tyto dny:

– 26. prosince (sv. Štěpána);

– 27. prosince (sv. Jana), 9:00;

– 28. prosince (Mláďátek), 9:00;

– 29. prosince (4. den mezi oktávem vánočním), 9:00;

– 30. prosince (neděle mezi oktávem vánočním), 8:00;

– 1. ledna (Oktáv Narození Páně);

– 2. ledna (Nejsvětějšího Jména Ježíš).