Tradiční římská liturgie o Svatém třídenní v ČR

Tradiční římská liturgie bude podle našich informací v ČR ve Svatém třídenní na těchto místech: Vejprty, Plzeň, Vyšší Brod, Pardubice, Brno, Řeznovice, Frýdek-Místek. Za zvláštní zmínku stojí slavná asistovaná mše svatá na Hod Boží velikonoční ve Vejprtech.

Vejprty (okres Chomutov)

Místo: Farní kostel Všech svatých ve Vejprtech.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: Mše svatá se svěcením ratolestí od 10:00;
středa Svatého týdne: Mše svatá od 17:00;
Zelený čtvrtek: Mše svatá od 18:00, adorace do 21:30;
Velký pátek: korunka k Božímu milosrdenství a litanie o umučení Páně od 15:00, velkopáteční obřady od 18:00;
Bílá sobota: adorace u Božího hrobu (12:00-18:30), Velikonoční vigilie od 19:00;
Hod Boží velikonoční: Slavná asistovaná Mše svatá od 9:30;
Velikonoční pondělí: Mše svatá od 10:00 v Černém Potoce.
Další informace: http://info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara.

Plzeň

Místo: Kostel Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: 10:30;
pondělí Svatého týdne: 16:30;
úterý Svatého týdne: 6:00;
středa Svatého týdne: 16:15;
Zelený čtvrtek: 15:30;
Velký pátek: 12:30;
Bílá sobota: 16:00;
Hod Boží velikonoční: 15:00;
Velikonoční pondělí: 10:30;
Další informace: http://plzen.op.cz/

Vyšší Brod

I o Svatém týdnu (včetně tridua) 2012 bude v cisterciáckém vyšebrodském klášteře sloužena tradiční liturgie podle misálu bl. Jana XXIII. z roku 1962. Všechny bohoslužby se z důvodu generální opravy opatského chrámu konají v konventní zimní kapli v 1. patře vedle varhanního kůru. (viz níže) Je také možno zúčastnit se chórových modliteb mnichů dle cisterciáckém žaltáře, jejichž rozvrh je k nalezení na stránkách kláštera.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: Mše svatá se svěcením ratolestí (od 10:00)
pondělí, úterý a středa Svatého týdne: konventní Mše svatá z cisterciáckým ordináriem (od 6:45)
Zelený čtvrtek: Mše svatá s umývánim nohou a adorace v Getsemanské zahradě (18:00-22:00);
Velký pátek: korunka k Božímu milosrdenství a litanie ke sv.Kříži (od 15:00), velkopáteční obřady, adorace u Božího hrobu (18:00-22:00);
Bílá sobota: adorace u Božího hrobu (8:00-19:30), Velikonoční vigilie – Mše svatá (od 20:00)
Hod Boží velikonoční: Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchstání našeho Pána Ježíše Krista (od 10:00)
Velikonoční pondělí: Mše svatá s cisterciáckým chorálním ordináriem (od 10:00)
Další informace: http://www.klastervyssibrod.cz/clanky/Aktuality

ZMĚNA: Dovolujeme si oznámit, že z důvodu snadnějšího přístupu se všechny výše uvedené obřady (kromě chórových modliteb a konventních Mší sv. během týdne) konají v nově opravené kapli svaté Anny na klášterním hřbitově. Ne tedy v Zimní kapli. Doba Bohoslužeb zůstává nezměněna.

Diecéze ostavsko-opavská

Místo: Viz níže.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: 10:30  (farní kostel sv. Josefa a Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě);
úterý Svatého týdne: 17:00 (farní kostel sv. Michaela v Rýmařově);
středa Svatého týdne: 18:00 (farní kostel sv. Josefa a Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě);
Zelený čtvrtek: 18:00 (farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku);
Velký pátek: 18:00 (farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku);
Bílá sobota: 19:30 (farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku);
Hod Boží velikonoční: 10:00 (farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku);

Řeznovice (okres Brno-venkov)

Místo: Farní kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích.

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek: 19:00 – mše svatá a po ní adorace do 24:00;
Velký pátek: 15:00 – bohoslužba Velkého pátku;
Bílá sobota: 21:00 – bohoslužba Bílé soboty;
Hod Boží velikonoční: 9:00 – mše svatá;
Velikonoční pondělí: 9:00 – mše svatá, svěcení pokrmů;

Pardubice (zajišťuje Kněžské bratrstvo sv. Pia X.)

Místo: Spojil, Pod Habřím 56.

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek18:00 – mše svatá a po ní rozjímaní v Getsemanské zahradě;
Velký pátek: 17:00 – bohoslužba Velkého pátku;
Bílá sobota18:00 – bohoslužba Bílé soboty;
Velikonoční pondělí: 10:00 – mše svatá a svěcení pokrmů;
Další informace: www.fsspx.cz

Brno (zajišťuje Kněžské bratrstvo sv. Pia X.)

Místo: Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo náměstí 26.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: 10:00 – svěcení ratolestí a mše svatá (chorální);
Zelený čtvrtek: 18:00 – mše svatá a po ní rozjímaní v Getsemanské zahradě;
Velký pátek: 10:00 – jitřní hodinky, 17:00 – bohoslužba Velkého pátku zakončená rozjímáním na Božím hrobě do večera Bílé soboty;
Bílá sobota: 18:00 – bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení;
Hod Boží velikonoční:10:00 – mše svatá a svěcení pokrmů;
Velikonoční pondělí: 9:00 – mše svatá s lidovým zpěvem;
Další informace: www.fsspx.cz.

Víte-li o dalších místech, kde budou tradiční obřady sv. třídenní, případně naleznete-li chybu v informacích výše, informujte nás prosím e-mailem či na naší facebookové stránce.

Latinsko-české texty všech obřadů dle misálu z r. 1962 naleznete na této naší stránce (jsou připraveny k tisku). Připomínáme, že Schallerův misál je pro obřady Svatého týdne nedostačující. Více o tomto problému zde.