Tradiční mše svatá 2. listopadu v Praze

Průčelí kostela sv. Kateřiny se zachovalou gotickou věží.

V úterý 2. listopadu na památku všech věrných zemřelých bude od 18:00 v kostele sv. Kateřiny na Novém Městě pražském sloužena tradiční mše svatá za hudebního doprovodu sboru od kostela sv. Františka z Assisi. Slouží P. Lukáš Lipenský, O.Cr.

Přímý přenos