Tradiční mše sv. v Praze každý všední den ráno

Břevnovský klášter s kostelem sv. Markéty.

Do soboty 14. září 2013 včetně bude v kostele sv. Markéty u Břevnovského kláštera v Praze sloužit R. P. Radim Valík OSB tradiční mši sv. zhruba od 7:30 každý všední den a sobotu s výjimkou 18., 19. a 20. července.

[mappress]