Svěcení ratolestí a mše sv. se zpívanými pašijemi v Praze

V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě pražském budou 1. dubna obřady Květné neděle podle misálu bl. Jana XXIII. včetně svěcení ratolestí a průvodu přede mší sv. Ve mši svaté pak zazní zpívané chorální pašije. Začátek obřadů v 18:00. Slouží R. D. Šimon Polívka.

Latinsko-české liturgické texty včetně textu pašijí najdete  zde. Připomínáme, že Schallerův misál není k sledování obřadů Květné neděle vhodný. Více o této problematice v našem dříve zveřejněném článku. Vytištěné brožury s aktualizovanými texty budou připraveny v kostele sv. Kateřiny k zapůjčení.