Slavná pontifikální mše svatá ve vyšebrodském klášteře

V sobotu 15. prosince 2012, u příležitosti dokončení generální rekonstrukce a znovuotevření klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě, v něm bude sloužena slavná pontifikální mše svatá v klasickém římském ritu.

Hlavním celebrantem bude Dom Josef Vollberg, opat mariawaldského opatství cisterciáků přísné observance, které se k tradičnímu ritu Mše svaté zcela navrátilo v roce 2008 (vyšebrodský klášter pak v roce 2011).

Mše svatá, která začne v 10 hodin, bude obětována za všechny, kteří se o opravu kostela zasloužili. Hudební doprovod obstará Literátské bratrstvo u kůru kostela sv.Václava v Netolicích.

Všichni přátelé a příznivci kláštera i tradiční liturgie jsou zváni. Jedná se o událost mimořádného významu, pontifikální mše svatá bude ve vyšebrodském klášteře sloužena poprvé po více než 60 letech.

Po mši svaté bude možné zakoupit nově vydaný katolický nástěnný kalendář na rok 2013.