Tradiční poutní mše sv. v Prachaticích byla zrušena

Časopis Duše a hvězdy ve středu 16. června informoval, že otec František Luděk Juchelka oznámil, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Jiřím Paďourem dověděl, tradiční mše sv. v Prachaticích se z organizačních důvodů nemůže konat.

Časopis Duše a hvězdy ve středu 16. června informoval, že otec František Luděk Juchelka oznámil, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Jiřím Paďourem dověděl, tradiční mše sv. v Prachaticích se z organizačních důvodů nemůže konat:

„Program diecézní poutě ke cti sv. Jana Nep. Neumanna bude ukončen svátostným požehnáním o. biskupa a nebude již možný další program v kostele – byla odvolána tradiční mše sv. v Prachaticích, která byla naplánována na 19. června v 15.30.“

Na tuto skutečnost zareagoval rektor Literátského bratrstva z Netolic MgA. Jiří Churáček:

Součástí oficiálního programu poutního dne (19. 6. 2010) v kostele sv. Jakuba v Prachaticích jsou i zpívané chvály našeho LB. Tohoto nám přiděleného časového prostoru (9.00-10.00) se rádi vzdáme ve prospěch služby mše sv., která nemůže (jak výše uvedeno) být z org. důvodů uskutečněna v domluveném čase. Jménem LB DNES (Literátské bratrstvo DNES) Jiří Churáček – rektor LB.

Aktualizace 17. června:

Definitivní rozhodnutí: Tridentská mše svatá nebude.


V sobotu 19. června 2010 bude u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuka Neumanna slavena poutní mše sv. v tradičním římském ritu v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Začátek mše sv. v 15.30.

Při mši sv. budeme prosit především za naši vlast a svaté biskupy – misionáře podle vzoru sv. biskupa Jana Nep. Neumanna.