Pouť k Panně Marii Svatohorské

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace Orel Vás zve na pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami v sobotu 22. května 2010

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace
Orel župa Svatováclavská
Vás zve na

pouť k Panně Marii Svatohorské

na Svatou Horu v sobotu 22. května 2010 v Příbrami

9.30 hod. – začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u římskokatolického farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami. Cestou na Svatou Horu modlitba sv. Růžence a sv. Litanií

11.00 hod. – Slavná asistovaná Mše sv. podle misálu z r. 1962 na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie Svatohorské

12.30 hod. – občerstvení na Svaté Hoře (individuálně)

14.00 hod. – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory. Svátostné požehnání ve svatohorské bazilice

Pouť konáme ke cti Panny Marie Svatohorské, ochránkyně českého národa. Během pouti veřejně reprezentujeme svoji organizaci. Předvedeme se jako ukáznění, dochvilní, svátečně ustrojení členové katolického Orla, jako mariánští rytíři.

Statutární město Kladno a Městský úřad Dobříš podporují Orla. Orelské prapory, orelské stejnokroje a lidové kroje vítány! Kvůli dostatečné orientaci při Mši sv. poutníci obdrží česko-latinský mešní řád.

Přihlášky a dotazy pořadatelům: PhDr. Stanislav Vejvar, starosta Orla župy Svatováclavské, standa.vejvar@volny.cz, http://orel-zsv.ic.cz