Postní doba a Velikonoce ve Vyšebrodském klášteře (2014)

Přehled bohoslužeb.

5. 3. (popeleční středa) – svěcení popela, udělování popelce a Mše sv. v 6.45 hod. v zimní kapli

každý pátek v postní době – od 15 hodin křížová cesta v klášterním kostele

9. 3. (1. neděle postní) – po Mši sv. v 10.00 hod. možnost přijetí popelce pro ty, kdo neměli možnost jej přijmout na popeleční středu

13. 4. (květná neděle) – v 10.00 hod. procesí, svěcení ratolestí a slavná asistovaná Mše svatá

17. 4. (Zelený čtvrtek) – Mše svatá v 18.00 hodin, do 22.00 hod. možnost adorace v Getsemanské zahradě

18. 4. (Velký pátek) – v 15.00 hod Via Crucis – pobožnost Křížové cesty, v 18.00 obřady z Umučení Páně – Zpívané Pašije a Lamentace, Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo z Netolic pod vedením Mgr. Jiřího Churáčka – Palestrina: Popule meus, hymnus Vexila Regis, Jacob Handl Gallus: Ecce, qoumodo moritur ad.), následuje adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

19. 4. (Bílá sobota) – po celý den možnost adorace u Božího hrobu, ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení – slavná asistovaná Mše svatá s velikonočními zpěvy

20. 4. (Zmrtvýchvstání Páně – Boží Hod velikonoční) – v 10.00 hod. slavná asistovaná Mše svatá, hudební doprovod Literátské bratrstvo

21. 4. (velikonoční pondělí) – v 10.00 hod Mše svatá s cisterciáckým ordináriem

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Všechny bohoslužby, není-li uvedeno jinak, slavíme v nově opraveném klášterním kostele. Srdečně vás zveme.

bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské