Mše svaté v Praze 1. a 2. listopadu

Kromě pravidelných mší sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se uskuteční ještě mimořádné mše sv. v dominikánském ritu sloužené v kostele sv. Jiljí na Starém Městě.

První pátek a sobota měsíce listopadu v r. 2013 připadají po řadě na doporučený svátek Všech svatých (1. listopadu) a Památku všech věrných zemřelých – dušiček (2. listopadu).

Kromě pravidelných mší sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově

– v pátek v 17:00 (po mši sv. výstav a pobožnost k nejsv. Srdci Ježíšovu),

– v sobotu v 9:00 (po mši sv. růženec),

se uskuteční ještě mimořádné mše sv. v dominikánském ritu sloužené v kostele sv. Jiljí na Starém Městě

– v pátek v 8:00;

– v sobotu v 6:30 a 8:00.

Latinsko-české mešní texty svátku Všech svatých naleznete zde, Památky všech věrných zemřelých pak zde: 1. mše, 2. mše, 3. mše.

[mappress]