Mše sv. v Praze na svátek Sedmibolestné Panny Marie (15. září)

Mater Dolorosa (Il Sassoferrato - 17. stol.)

kostele sv. Kateřiny na Novém Městě se ve čtvrtek 15. září na slavnost Sedmibolestné Panny Marie uskuteční od 17:00 mše svatá v tradičním římském ritu.

Sloužit bude P. Jan Gerndt, kanovník svatovítské kapituly. Ve mši svaté bude zpívané chorální proprium i ordinarium. Připomínáme, že svátek Sedmibolestné Panny Marie je jedním z celkově pěti, které jsou v římském ritu obdařeny sekvencí – Stabat Mater.

Latinsko-české texty mše sv. naleznete zde.

16:30 začne modlitba tzv. sedmibolestného růžence. Tento růženec ke cti 7 ran Bohorodičky rozšířil především řád servitů. Papežové Benedikt XII., Klement XII. a Klement XIII. jej následně obdařili i odpustky.