Mše sv. třetí neděli v měsíci v Mladé Boleslavi

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

V arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi se bude v neděli 16. září od 14:00 sloužit tradiční mše svatá. Je plánováno, že tradiční mše sv. bude v tomtéž kostele sloužena nadále každou 3. neděli v měsíci.

[mappress]