Mše sv., setkání a adorace na 1. květnovou sobotu v Praze

V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě v Praze se v 1. květnovou sobotu 5. 5. 2012 uskuteční následující akce:

8:00 – tichá mše svatá (slouží R. P. Radim Valík);

9:00-9:45 – promluva P. Radima na téma Víra (v 1. patře bývalé zvonice);

10:00-10:45 – přednáška prof. Evžena Kindlera na téma Věda a víra, stvoření v 6 dnech;

11:00 – 11:30 – diskuse a připomínky;

11:30 – 12:00 – adorace v kostele.

Připomínáme, že na zmíněnou sobotu připadá svátek sv. papeže Pia V., osoby,  jejíž život je mimo jiné velmi úzce spjat s římskou liturgií, jak se slaví dodnes.

Interiér kostela sv. Kateřiny.

[mappress]