Mše sv. a rozloučení s P. Juchelkou v Č. Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která bude sloužena v neděli 27. června 2010 od 16 hodin.


Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která bude sloužena v neděli 27. června 2010 od 16 hodin.

Mešní ordinarium Jiřího Churáčka Missa Cantate Domino canticum (re)novum zazpívá a zahraje  Literátské bratrstvo.

Po mši svaté se rozloučíme s P. Františkem Juchelkou a poděkujeme mu za jeho obětavou činnost.