Mimořádná příležitost účasti na tradiční mši sv.

30. 4. 201410:57


Začátkem května navštíví Čechy skupina francouzských poutníků vedených P. Cyrillem Debrisem, postulátorem procesu blahořečení Boží služebnice Zity, poslední české královny.

Při této příležitosti bude denně sloužit mši sv. v tradičním římském ritu:

1. 5. v 16.00 u Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) na Malé Straně

2. 5. v 17.45 na Svaté Hoře u Příbrami

3. 5. v 16.00 v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem

4. 5. v 11.00 v kostele sv. Jiljí v Praze, kaple sv. Zdislavy

Čeští věřící budou srdečně vítáni. Promluva bude tlumočená, případně k dispozici vytištěná v českém překladu.

Lucie Cekotová

Sdružení pro blahořečení císařovny Zity

____________________________________________________

V sobotu 3. května bude také P. Radim Valík OSB sloužit tradiční mši svatou ve Svatém Janu pod Skalou. Začátek okolo 14 h.