Mariánská pouť s tradiční mší svatou ve Sloupu

Kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu.

Dne 24. září 2011 proběhne v rámci mariánské pouti ve Sloupu (okres Blansko, brněnská diecéze) tradiční mše svatá. Začátek mše svaté je v 10:00.