III. slezská pouť na Cvilín

Srdečně Vás zveme na tradiční pouť do Slezska, která se uskuteční v sobotu 13. října 2012 na poutním místě: v kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně nad Krnovem.

Srdečně Vás zveme na tradiční pouť do Slezska, která se uskuteční

v sobotu 13. října 2012 na poutním místě: v kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně nad Krnovem.

Další podrobnosti naleznete na pozvánce:

Slezsko, tedy onen pozůstatek kdysi velmi rozlehlé země, patřící ke koruně svatováclavské, je dnes duchovní pustinou. Dokonce i jako region je opomíjeno do té míry, že se lidé mnohdy domnívají, že je náš stát tvořen pouze Čechami a Moravou. Není tomu tak.

My, Slezané, se chceme navracet k víře předků a čerpat z toho, co nám ve Slezsku zanechali. To bylo v nedávné minulosti mnohými systematicky ničeno a pustošeno. I těmi, kteří do tohoto kraje přišli jen za živobytím postrádavše víru a vztah k této půdě. Právě proto se v roce 2010 několik Slezanů rozhodlo obnovit tradici poutí na Cvilín, jako naše katolické dědictví.

Už jen ta skutečnost, že se podařilo již potřetí pouť zorganizovat, je jistě projevem Boží náklonnosti tomuto úmyslu. Přijďte s námi prosit Pannu Marii Sedmibolestnou i svatou Hedviku, patronku Slezska, za opětovný návrat našeho lidu k pravé katolické víře.