Hromnice v Praze na Smíchově

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově proběhne v neděli 2. února na slavnost Očišťování bl. Panny Marie od 17h svěcení svící (hromniček), průvod a mše svatá. Věřící si mohou ke svěcení přinést vlastní svíce.

Chorální doprovod zajišťuje Collegium Marianum.

Latinko-české liturgické texty obřadů přede mší sv. naleznete zde, texty mše sv. pak zde.

[mappress]