Asistovaná mše sv. v Praze na Nanebevzetí Panny Marie

Ve čtvrtek 15. srpna 2013 na svátek Nanebevzetí Panny Marie se v kostele Zvěstování Panny Marie na Smíchově (viz mapu níže) od 17h uskuteční slavná asistovaná mše svatá.

Celebrantem bude Mons. Marcel Šmejkal.

Svátek Nanebevzetí Panny Marie je v universální Církvi svátkem zasvěceným, v našich zemích doporučeným.

Latinsko-české liturgické texty naleznete zde. Připomínáme, že staré liturgické texty mešní litugie byly za papeže Pia XII. po vyhlášení dogmatu o nanebevzetí Panny Marie nahrazeny novými. Ve většině vydání Schallerova misálu se tyto nové texty nenacházejí.

[mappress]