Pouť k sv. Vojtěchu v Počaplech

V sobotu 30. dubna 2011 se v Počaplech u Terezína uskuteční již tradiční pouť k sv. Vojtěchu, v jejímž rámci bude sloužena také slavná asistovaná mše svatá.

V sobotu 30. dubna 2011 se v Počaplech u Terezína uskuteční již tradiční pouť k sv. Vojtěchu, v jejímž rámci bude sloužena také slavná asistovaná mše svatá.

Program:

15:30 – Mše svatá a po ní uctění ostatků sv. Vojtěcha

18:00 – Nešpory a svátostné požehnání

Podrobnější informace naleznete v pozvánce zde.

Svatý Vojtěchu, oroduj za nás!