Objednání kalendáře na rok 2018

6. 12. 2017

Odesláním formuláře nacházejícího se níže na této stránce je možné objednat nástěnný katolický kalendář na rok 2018. Letošní kalendáře jsou už vyprodány. Děkujeme za váš zájem. Kalendář vydáváme již po šesté a obsahuje: Liturgickou událost, která připadá na daný den dle misálu 1962, zohledněny jsou také místní svátky našich církevních provincií; třídu svátku a barvu mešních rouch; […]

Poutní asistovaná mše sv. ve Žluticích

18. 6. 2017

V neděli 25. června se od 16h uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích poutní asistovaná mše sv. Latinsko-české texty mešního propria naleznete zde.

Asistovaná mše sv. a průvod v Praze na Boží Tělo

12. 6. 2017

Ve čtvrtek 15. června 2017 na svátek Božího Těla se v kostele Nejsvětější Trojice v Praze na Smíchově (U Trojice 934/5, poblíž tramvajové zastávky Bertramka) od 17h uskuteční slavná asistovaná mše sv. a následně eucharistický průvod. Latinsko-české texty mešního propria naleznete zde.

Doba postsvatodušní

12. 6. 2017

Putování k nebeské vlasti Skončila první část církevního roku, rozpadající se na dvě „sváteční“ období. V pravém slova smyslu prožívali jsme celé dílo spásy, a teď spadla opona: Pán se odebral k Otci, Duch sv. ujal se řízení církve, a apoštolé se rozcházejí „do práce“, jdou hlásat světu jméno Kristovo. Církev nastupuje nyní svůj pochod […]

Oprava chyb v kalendáři KL na rok 2017

3. 1. 2017

Vážení čtenáři, při závěrečné konverzi souborů s kalendariem na r. 2017 došlo k chybě u několika postních obrázků: vypadly obrázky rybičky (půst od masa) v pátky 21. a 29. dubna, obrázek rybičky a talíře s příborem (přísný půst) chybí 20. září (středa suchých dnů) a na místo toho byl omylem natištěn na den následující, tedy […]

Kalendář na rok 2017

3. 12. 2016

Na stránce Nakladatelství sv. Izidora je možné objednávat nástěnný katolický kalendář na rok 2017. Kalendář vydáváme již po páté a obsahuje: – Liturgickou událost, která připadá na daný den dle misálu 1962, zohledněny jsou také místní svátky našich církevních provincií; – třídu svátku a barvu mešních rouch; – vyznačení příp. svátostin, které se ke dni […]

Změna místa tradičních bohoslužeb v Praze

30. 6. 2016

Počínaje 1. červencem 2016 se pravidelné bohoslužby v klasickém římském ritu v Praze budou konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se již konat nebudou. Pořad pravidelných bohoslužeb zůstává podobný: 1. pátek od 17h mše sv., výstav a pobožnost k Nejsv. […]

Poutní mše sv. v Praze na Smíchově a změna v pořadu pravidelných pátečních bohoslužeb

3. 4. 2016

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově se bude v pondělí 4. dubna  (na kterýžto den je svátek dle liturgických pravidel letos přesunut) konat poutní mše sv. od 17:00. Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde. Zároveň v kostele Zvěstování Panny Marie dochází k redukci pravidelných pátečních bohoslužeb. […]

II. eucharistická modlitba byla vytvořena během jednoho večera v římské restauraci

25. 1. 2016

Centrální částí Mše svaté je mešní kánon, neboť jeho modlitby obklopují zázrak konsekrace, proměnění chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše Krista.

Advent ve vyšebrodském klášteře

1. 12. 2015

V době adventní každé ráno ve všední dny (mimo svátky) v 6.45 budeme sloužit tradiční mše sv. ke cti Panny Marie – Roráty v Zimní kapli. Vstup přes varhanní kůr. 8. prosince v 10 hodin bude v klášterním kostele sloužena tradiční Mše svatá ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie. V neděli 20. prosince v 10 hodin zazpívá Literátské bratrstvo Staročeské roráty […]